1 min read

Predlog zakona o nalezljivih boleznih je potrebno zavrniti

Predlog zakona o nalezljivih boleznih je potrebno zavrniti

Predlog zakona o nalezljivih boleznih je nesprejemljiv, saj vladi daje preširoka pooblastila brez jasnih kriterijev za omejevanje temeljnih človekovih pravic. Takšna pooblastila ima lahko edino Državni zbor.

Ob tem velja tudi poudariti, da epidemija Covid-19 ni nekaj novega in neznanega, prav tako niso neznani ukrepi, ki bi jih morala sprejeti vlada za omejevanje epidemije. Pri tem imamo v mislih ukrepe, kot so zagotovitev ustreznih bolnišničnih kapacitet, prenova infekcijskih klinik, boljša organizacija zdravstvenega sistema, vzpostavitev sistemov za aktivno prezračevanje javnih ustanov, šol in podobno.

Vlada je imela in ima za izvajanje takšnih ukrepov zadosti časa, zato je nerazumno, zakaj ga ne izkoristi. Popolnoma nedopustno je, da epidemijo rešuje predvsem na plečih ljudi z omejevanjem človekovih pravic. Posledice zgolj takšnega reševanja so številne – od zdravstvenih do ekonomskih.

Predlog zakona o nalezljivih boleznih je potrebno zavrniti in ga pripraviti na novo v skladu s temeljnimi demokratičnimi normami, človekovimi pravicami in na tak način, da o omejevanju človekovih pravic ne bo odločala zgolj peščica ljudi.

Povezava do predloga zakona: prt.si/predlogZNB