1 min read

Sprejet zakon, ki daje podlago za politizacijo šolstva

Sprejet zakon, ki daje podlago za politizacijo šolstva

Državni zbor je sprejel izredno škodljivo spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta  občinam omogoča politizacijo šol in vrtcev.¹

Zakon prinaša veliko nazadovanje strokovnosti v izobraževalnem sistemu, saj bo predstavnikom zaposlenih odvzel dve od petih mest, ki so jih do sedaj imeli v svetu šol in vrtcev. Predstavniki občine bodo skupaj s predstavniki staršev lahko povsem preglasili  učitelje in vzgojitelje, imenovanje ravnateljev pa bo postalo politično in ne več strokovno vprašanje.

Zaradi sprememb zakona lahko pričakujemo še več nezadovoljstva med pedagoškimi delavci, saj se jim bo ob že tako nizkemu plačilu za njihovo delo odvzel še glas, ki ga imajo v organizacijah, v katerih so zaposleni. Politizacija šol bo hkrati prinesla tudi razvrednotenje učiteljskega poslanstva.

Končni rezultat novega zakona bo še več neučinkovitosti v šolskem sistemu in verjetno tudi odhajanja kadra.²

Iz vrst politike in gospodarstva pogosto prihajajo pritiski, da bi se izobraževalni sistem uravnaval izključno po meri ideologij vladajočih strank ali kadrovskih potreb v gospodarstvu. To pokoravanje izobraževalnih ustanov onemogoča, da bi te zares izpolnjevale svoje prvobitno poslanstvo širjenja in negovanja znanja ter priprave posameznika na samostojno spopadanje z izzivi, ki jih prinaša življenje v 21. stoletju.

Potrebujemo od tovrstnih zunanjih vplivov neodvisen šolski sistem, katerega središčna funkcija bo spodbujanje kritičnega mišljenja.³ Zagotavljanje avtonomnosti strokovnim delavcem je osnovna podlaga brez katere reforma šolskega sistema ni mogoča.

¹ prt.si/politsprejem

² prt.si/solpolit

³ prt.si/reformsol