1 min read

Slovenskim kmetom prekipeva

Izražamo podporo zahtevam kmetijskih nevladnih organizacij, ki so na nogah zaradi nesprejemljivo nizkega odkupa in odkupnih cen, s katerimi kmetje ne uspejo pokriti niti stroškov pridelave: zspm.si/dovolj-je

Vendar pa opozarjamo, da je nujno, kljub temu, da je na državnem nivoju mogoče precej narediti[1], upoštevati tudi evropske razmere. Tuji uvozniki, ki jim zaradi znatno nižjih cen domači kmetje ne morejo konkurirati, imajo premoč predvsem zaradi nepravičnega sistema razdeljevanja evropskih subvencij.

Odvzeti moramo še subvencije fosilnim gorivom! Lokalno pridelana hrana je manj škodljiva za okolje, kakovost hrane, ki jo uživamo pa se bo še kako poznala na zdravstveni blagajni.

Zato bi boj za krepitev slovenskega kmetijstva in naše samooskrbe moral potekati tudi na evropskem nivoju z zavzemanjem za bolj pravično razdeljevanje evropskih sredstev, ki bodo kmetovalcem omogočala nadaljnje pridelovanje kakovostnih živil.[2]

Kmetom želimo, da jim odločevalci čim bolj prisluhnejo, upamo pa, da v kolikor sprva ne bodo uspešni, posežejo tudi po ostalih metodah zahtevanja poštenega plačila, kakršne so pogoste v drugih evropskih državah.


  1. https://prt.si/protiSKP ↩︎

  2. https://prt.si/bojzakmeta ↩︎