1 min read

Komentar na predlog Predpisa o digitalnih storitvah

Predpis o digitalnih storitvah, ki je največja prevetritev spletnih pravil v zadnjih dvajsetih letih, bo postavil nova pravila za tehnološke velikane, kot sta Google in Apple, a ne dosega pričakovanj Piratov.[1]

Sledeč oktoberskem pozivu evropskih poslancev po oblikovanju jasnega pravnega okvira za spletne platforme, je evropska komisija predstavila predlog novih pravil za internet. Akt o digitalnih storitvah bo zajemal spletne trgovine, socialna omrežja in storitve spletnega gostovanja ter deljenja dokumentov. Kljub temu pa predlogi komisije še zdaleč niso dovolj daljnosežni, saj hegemonija spletnih velikanov, kot sta Google ali Facebook, ostaja povsem neizzvana. Predlog predpisa bo sedaj odprt amandmajem s strani Evropskega parlamenta in sveta.

Predlog ima kar nekaj pomanjkljivosti. Ena izmed njih je popolna odsotnost zaščite enkripcije podatkov in komunikacije, še več, uveljavljanje pravice do anonimnosti uporabnikov bi postalo nemogoče, v kolikor bi ti želeli prijavljati nelegalne ali škodljive vsebine.

Poleg ogrožanja internetne anonimnosti, ki jo predlog pravzaprav obravnava kot tveganje in ne kot neodtujljivo pravico, ki jo je potrebno zaščititi, saj se z njo uporabnika varuje pred krajo identitete, pa je veliko razočaranje tudi odsotnost prepovedi k napakam nagnjenih cenzurnih avtomatičnih filtrov vsebin, slednji bi lahko celo postali obvezujoči za večje platforme.

Komisija prav tako še kar naprej vztraja na meddržavnih odstranitvenih nalogih, ki ne bi potrebovali sodne podlage. Države članice bi lahko takšne naloge z lahkoto zlorabljale za obračunavanje z opozicijo in civilno družbo: prt.si/izkorteror

Evropska komisija tudi ne naslavlja izkoriščevalskega poslovnega modela tehnoloških podjetij, ki temelji na zlorabi naših osebnih podatkov za kovanje večjih dobičkov. Monopoli tehnoloških gigantov se še naprej ohranjajo, kar pomeni, da še kar nekaj časa ne bomo videli uspešnih alternativ največjim platformam.

Kot pozitivno lahko izpostavimo le odsotnost zahtev po splošnem nadzoru interneta.

Zaščita svobode govora in izražanja mnenj ter zasebnosti so ključne za naše digitalno samoodločanje, za katero se bomo morali zavzemati v prihodnjih pogajanjih.


  1. https://prt.si/DSA ↩︎