1 min read

Uberfiles - razsežnosti uberjevega lobiranja

Uberfiles - razsežnosti uberjevega lobiranja

Nedavno razkritje notranjih dokumentov in komunikacij v korporaciji Uber, razkriva resnično sliko Uberjevega globalnega modela lobiranja, ogrožanja varnosti voznikov in izogibanja pravnim posledicam svojih dejanj.

Uberju je z lobiranjem voditeljev mest in držav uspelo razširiti svoj etično sporni poslovni model v številna mesta po svetu.

Ministri, ki so po nareku podjetja spreminjali zakonodajo, so zveneli, kot da bi delali za piramidno shemo: s skoraj identičnimi, vnaprej pripravljenimi, besedili so kot nosilci javnih funkcij prepričevali javnost v prednosti poslovnega modela, ki ga prinaša Uber.

Mednarodna korporacija z milijonskimi rezervami, namenjenimi izrivanju konkurence, je vstopala na trg z za njo posebej prilagojeno zakonodajo, kar je marsikje vodilo v monopol in izkoriščanje tako voznikov kot strank.

Povezave z Ubrom so pri nas zaznamovale nekdanja ministra Borisa Koprivnikarja in Jerneja Vrtovca, kar direktno iz lobističnega oddelka podjetja samega pa je na ministrski stolček prešel Mark Boris Andrijanič.

❗Afera Uberfiles podrobno razkriva, kako je podjetje:

➡️ Agresivno lobiralo pri najvišjih predstavniki oblasti, pogosto mimo meja zakonov.

➡️ Utajevalo in se izogibalo plačevanju davkov.

➡️ Kršilo delovno-pravno zakonodajo in ogrožalo varnost voznikov in potnikov (celoten model Uberja je temelječ na izkoriščanju voznikov).

➡️ Organom pregona omejevalo dostop do podatkov potrebnih za preiskave.

❗Nauk Uberja bi moral služiti kot povod za:

➡️ Spremembo zakonodaje, ki ureja lobiranje.

➡️ Večjo transparentnost politike, predvsem pri stikih z lobisti, prihodnjih zaposlitvah in premoženju.

➡️ Uzakonitvi ohladitvenega obdobja za javne funkcionarje in vodilne v korporacijah - teh dveh tipov funkcij posameznik ne bi smel zasedati brez vmesnega "ohladitvenega" obdobja, ki v EU znaša 18 mesecev.

➡️ Nadgradnjo zakonodaje na področju osebnih prevozov skozi dialog z vsemi deležniki, na katere bodo spremembe vplivale.

Uberfiles: prt.si/uberfiles