1 min read

Vlada je prikrivala kritike Evropske komisije vse do evropskih volitev

Vlada je prikrivala kritike Evropske komisije vse do evropskih volitev

Evropska komisija je na Ministrstvo za kohezijo posredovala večje število pripomb zoper vlogo za izplačilo sredstev iz Solidarnostnega sklada Evropske unije. Slovenija je do izplačila iz sklada upravičena zaradi lanskoletnih uničujočih poplav.

Iz dokumenta Evropske komisije je razvidno, da je bil elektronsko podpisan 1. 3. 2024. To pomeni, da je ministrstvo dokument pred javnostjo skrivalo več kot 3 mesece, tako da so te informacije v medijih bile objavljene šele po evropskih volitvah.

Kritike Evropske komisije na slovensko vlogo za izplačilo pomoči so izredno problematične:

❗ Vlada je poskusila neupravičeno prijaviti za več kot 6 milijard evrov škode.

❗ V več točkah je bilo izpostavljeno visoko tveganje za dvojno štetje škode.

❗ Evropska komisija je opozorila tudi na pomanjkljivo metodologijo računanja škode in pa zelo pomanjkljiv zemljevid, ki ne prikazuje podrobnosti.

Na koncu je bilo odobrenih 428 milijonov evrov izplačila iz sklada. Ta znesek je zelo skromen v primerjavi s tem, kar je vlada poskušala prijaviti kot nastalo škodo.

Po skoraj letu dni od uničujočih poplav je celoten proces obnove še vedno voden zelo netransparentno, kar povečuje tveganja za zlorabe.

Dokument Evropske komisije: prt.si/ekpop