2 min read

Hidroelektrarna Mokrice: uničevanje narave se nadaljuje

Hidroelektrarna Mokrice: uničevanje narave se nadaljuje

Hidroelektrarna Mokrice – zakaj nova vlada nadaljuje z osebnim projektom Andreja Vizjaka?

Novi minister za okolje Uroš Brežan ne želi umakniti odločbe o prevladi javne koristi v energetiki nad koristjo varstva narave za projekt Hidroelektrarne Mokrice.¹ Odločbo je sprejela prejšnja vlada tik pred koncem mandata, z njo pa bo največ koristi pridobilo podjetje, ki je bivši in zdaj že ponovni delodajalec Andreja Vizjaka.²

Investitorji se že vrsto let neuspešno trudijo pridobiti dovoljenje za gradnjo hidroelektrarne Mokrice, ta bo imela uničujoč vpliv na številna naravovarstveno zaščitena območja ter bo hkrati potopila 200 hektarjev najbolj kakovostnih kmetijskih površin.

Upravno sodišče je že dvakrat prekrižalo načrte investitorjev in postopke vrnilo v ponovno odločanje. Investitorji so v prvem poskusu pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za elektrarno med drugim skušali prikriti študije o uničujočem vplivu elektrarne na zaščitena območja, iz dokumentacije je razvidno, da elektrarna na načrtovanem mestu nikakor ne bi smela stati.³

To zdaj že bivšega ministra za okolje Andreja Vizjaka ni ustavilo. Da bi omogočil gradnjo elektrarne, je spremenil serijo zakonov, v ta namen je celo zlorabil interventno protikoronsko zakonodajo.⁴

Žal pa smo davkoplačevalci postali talci tega projekta energetike. Kljub temu, da so razpolagali s študijami, ki so kazale, da hidroelektrarne na tem območju ne gre graditi, so nadaljevali s pripravami. Celoten projekt naj bi na koncu stal približno 160 milijonov evrov, od tega naj bi bilo 20 milijonov že porabljenih za nakupe zemljišč in študije⁵, večina poslov pa je bila tudi že oddana izvajalcem.⁶

Pirati novim hidroelektrarnam na Savi nasprotujemo, tudi zato, ker je za slovenske razmere ugodnejša in naravi prijaznejša alternativa jedrska energija:

Korejski jedrski reaktor APR-1400⁷ s ceno 6 milijard evrov bi na leto v povprečju proizvedel 11.300 GWh električne energije, kar je 89-krat več od načrtovane hidroelektrarne Mokrice (131 GWh/leto).⁸ Na proizvedeno enoto energije je nova, malce večja jedrska elektrarna veliko ugodnejša izbira od dodatnih hidroelektrarn.

Nova vlada se nikakor ne bi smela uklanjati lobiranju energetike in izvajalcev gradbenih del, ki si nad projektom že manejo roke. Hidroelektrarna Mokrice je primer okoljskega kriminala in tratenja javnega denarja. Vsi vpleteni v ta škodljiv projekt bi morali tudi osebno odgovarjati.

¹ prt.si/brezhemok

² prt.si/vizjak2

³ prt.si/dpr2

prt.si/izsilitevHEmokrice

prt.si/zaphemo

prt.si/dpr6

prt.si/reaktorji

prt.si/hemo