2 min read

Predstavitev volilnega programa Piratske stranke

Predstavitev volilnega programa Piratske stranke

Predstavljamo vam program, s katerim se Pirati podajamo na državnozborske volitve.¹

Program je vsebinsko obsežen, dolg je 157 strani. Za lažjo orientacijo smo ga razdelili na nekaj temeljnih sklopov.

Ohranitev demokracije in svobode želimo doseči predvsem s krepitvijo neposredne demokracije, referendumskimi dnevi, omejitvijo trajanja mandatov javnih funkcionarjev, uvedbo rezervnega glasu ter možnostjo odpoklica parlamenta in županov. Ob tem smo pripravili še ukrepe za depolitizacijo javnih medijev, državne uprave, obrambnih sil in policije.

Sklop zaščita okolja temelji na obnovi biodiverzitete, razogljičenju energetike z gradnjo dodatnih jedrskih elektrarn ter na povečanju učinkovitosti rabe energije in spremembi pogojev za okoljske subvencije. Javna sredstva, namenjena zelenemu preboju, se mora nadzorovati tako, da bodo končala v projektih, ki zares prispevajo k podnebnim ciljem in ciljem zaščite biodiverzitete.

V sklopu »socialna država« smo se posvetili problematikam, kot so duševno zdravje, stanovanjska kriza, revščina starejših, dolgotrajna oskrba, dekriminalizacija uporabe drog in postopna legalizacija tistih substanc, ki imajo nizke negativne učinke na družbo. Zahtevamo tudi več ukrepov za zagotovitev enakopravnosti državljanov.

Naš gospodarski program temelji na modernizaciji davčne in delovnopravne zakonodaje ter bolj aktivni vlogi države pri spodbujanju visokotehnološke tranzicije slovenskega gospodarstva. Cilj naše gospodarske politike je povečati število podjetij, ki izdelujejo končne izdelke z visoko dodano vrednostjo.

Odpraviti želimo tudi posledice škode, ki sta jo povzročili epidemija in zgrešeni ukrepi vlade in zagotoviti zdrave temelje za razvoj zdravstva.

Ob uvajanju novih tehnologij v družbo je nujno poskrbeti za zaščito zasebnosti in človekovega dostojanstva. Zahtevamo prepoved biometričnih metod splošnega nadzora, splošnega nadzora nad elektronskimi komunikacijami državljanov in avtomatiziranih oblik cenzure interneta.

Digitalizacija za nas ni zgolj prazna politična floskula, je jasna vizija Slovenije kot uspešne informacijske družbe. Državljanom želimo olajšati poslovanje z državno upravo in jo narediti bolj učinkovito. Iz naslova prihrankov, ki jih bo večja učinkovitost države prinesla, pa bomo lahko dodatno financirali ključne javne storitve.

Boj proti korupciji je osrednja tema našega programa, ki se pojavlja v večini programskih točk. Transparentnost javnih financ, zaščito žvižgačev ter varovalke zoper zlorabo oblasti zahtevamo na vseh področjih, kjer deluje država.

Reforma šolskega sistema in avtorske zakonodaje ostajata jedrni temi Piratske stranke, saj brez izobraževanja, prilagojenega 21. stoletju, ter dostopnosti znanja in znanstvenih del ni moč graditi temeljev družbe prihodnosti.

Celoten program najdete na povezavi prt.si/programDZ22.

Tekom volilne kampanje bomo vsako izmed programskih točk tudi podrobneje predstavili.

📷 Borut Živulović

¹ prt.si/n1tiskprog