1 min read

Elektronsko zbiranje podpisov podpore kandidaturam

Elektronsko zbiranje podpisov podpore kandidaturam

Predlagamo uvedbo digitalnega podpisa podpore kandidaturam.

Zakonodaja političnim strankam in listam, ki nimamo poslancev, nalaga, da moramo za uspešno vložitev kandidatur na volitvah predložiti tudi določeno število obrazcev podpore državljanov.

Ti morajo biti overjeni fizično na upravni enoti, elektronski podpis v tem primeru za razliko od referendumskih in zakonodajnih pobud ni mogoč.

To v praksi pomeni, da se pred vsakimi volitvami prostovoljci političnih strank gnetejo pred vhodom v upravne enote in nagovarjajo obiskovalce k oddaji podpisa. Uspešnost stranke ali liste v zbiranju podpisov je pogosto odvisna od načina delovanja upravnih enot: slaba organizacija, dolge čakalne vrste in omejeni režimi delovanja močno otežujejo zbiranje podpisov.

Nekatere upravne enote, npr. UE Novo Mesto, pa zbiranje podpisov podpore celo namerno omejujejo z internimi akti.

Skrajni čas je, da se ta postopek posodobi.

V ta namen predlagamo dopolnitev Zakona o volitvah v državni zbor, Zakona o volitvah predsednika republike, Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in Zakona o lokalnih volitvah po vzoru 16.b člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki opredeljuje oddajo elektronskih podpisov:

"Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom."

Prav tako predlagamo, da se v zakone vključijo določbe, ki bodo omogočale, da lahko volivec glas podpore neprenosljivo podeli točno določeni stranki.

Sistem za to je že zgrajen, temeljito preizkušen in v rabi, potrebna je zgolj enostavna sprememba zakonodaje, s katero to lahko omogočijo. Pričakujemo, da bodo poslanci predlog po hitrem postopku izvedli ter tudi otežili skrajno neetično prekupčevanje z obrazci podpore, ki spremlja vsakokratno kampanjo nekaterih strank.