1 min read

Uravnoteževanje nebuloz

Uravnoteževanje nebuloz

Uravnoteženo poročanje ni nujno profesionalno poročanje. Vse pogosteje smo namreč priča zgolj uravnoteževanju med enimi in drugimi nebulozami.

Ideja o uravnoteževanju medijev izvira še iz t.i. Grimsovega zakona o RTV iz leta 2005, ki je slednjo povsem podredil političnim strankam.[1] Namesto javnega servisa, ki bi omogočal pluralizem obveščanja, smo dobili tako imenovano uravnoteženo poročanje, ki ni nič drugega kot soočanje enega enoumja z drugim. Gre za korak nazaj od tistega, kar smo nekoč poznali pod pojmom državna televizija.

Podoben model uničevanja kakovosti medijev si želi vlada prek Ministrstva za kulturo prenesti še na vse ostale medije, ki kakorkoli prejemajo javni denar za svoje delovanje, ter ob enem prek predlogov novih medijskih zakonov povečati sredstva za visoko politizirane zasebne medije.[2]

V Sloveniji potrebujemo medije, na katere politika ne bo imela prevladujočega vpliva. Potrebujemo profesionalno, neodvisno in kritično novinarstvo.

Medijski prostor moramo odpreti civilni družbi in javnosti na splošno. To je najboljša obramba pred enoumjem.


  1. http://prt.si/rtv2005 ↩︎

  2. http://prt.si/rokohitrstvomedref ↩︎