1 min read

Povečevanje porabe lignita nas vodi v podnebni propad!

Povečevanje porabe lignita nas vodi v podnebni propad!

Nemci kopljejo največjo luknjo v Evropi. Ogromen odprti kop lignita, ki ga najdete v bližini mesta Köln (koordinate 50°54'34.3"N 6°32'03.4"E), najbolj nazorno prikaže, kako zgrešena je nemška energetska politika zadnjih enajstih let in zakaj se po njihovih strategijah nikakor ne bi smeli zgledovati.

Sončna in vetrna energija potrebujeta rezervo za obdobja, ko ni dovolj vetra in ko sonce ne sije. Ker se je Nemčija ob pospešeni gradnji novih sončnih in vetrnih elektrarn odločila hkrati zapreti svoje jedrske elektrarne, so za rezervo postali popolnoma odvisni od premoga, zemeljskega plina in uvoza.

Od premoga Nemci porabijo največ lignita, ki je najbolj umazan, a tudi najbolj poceni premog¹, zato ni presenetljivo, da ima Nemčija eno najbolj umazanih proizvodenj električne energije v Evropi² kljub desetinam milijard, ki so jih vložili v energetski prehod.³

Zapiranje jedrskih elektrarn in povečano zanašanje na premog terjata visok krvni davek zaradi onesnaževanja zraka. Raziskava iz leta 2020 je pokazala, da zaradi posledic večje onesnaženosti zraka po letu 2011 samo v Nemčiji na leto prezgodaj umre 1100 ljudi, takšno stanje pa bo trajalo še kar nekaj let. Tu gre opozoriti tudi na to, da raziskava ne upošteva razmer na Poljskem, ki Nemčiji na veliko izvaža energijo iz svojih termoelektrarn.⁴

Pogosto se tudi zgodi, da morajo zaradi spremenjenih vetrovnih razmer pred zlomom omrežja Nemčijo reševati sosednje države, tudi Slovenija. Ker je evropsko elektroenergetsko omrežje že tako prepleteno, pri tem niti nimamo kaj veliko izbire, kolaps nemškega omrežja bi sesul celotno evropsko omrežje.⁵

Odločitev, ali se bo jedrsko energijo smatralo kot trajnostni vir, kar bi novim elektrarnam zagotovilo ugodno financiranje gradnje, bo prelomna, brez jedrske energije je lahko zeleni prehod kvečjemu rjav.

¹ prt.si/premogDE

² prt.si/elecmap

³ prt.si/energiewende

prt.si/cenanukshut

prt.si/resevNEM