1 min read

Padec Slovenije na indeksu korupcije

Padec Slovenije na indeksu korupcije

MEDNARODNO POTRJENO: Slovenija postala GOJIŠČE korupcije!

Slovenija pada na indeksu korupcije. Med državami EU smo zasedli 16. mesto oziroma 41. mesto med vsemi 180 vključenimi državami in s tem ponovili najslabši primerljiv rezultat iz leta 2013.¹

Padec na indeksu je bil pričakovan, saj je občutno nazadovanje vseh institucij in mehanizmov, ki jih imamo za boj proti korupciji že globoko zaznaven.²

Ko se je ministra Počivalška posnelo, kako preferenčno obravnava enega izmed ponudnikov zaščitne opreme, se to drugim članom vlade in večini poslancev državnega zbora ni zdelo kot zadosten razlog za njegovo odstranitev. Ta vlada in koalicija sta se s tem odločili podpreti korupcijo.³

Z epidemijo se je povečala poraba javnih sredstev, pod pretvezo nujnosti pa so se znižali standardi preglednosti, ki sicer veljajo za javna naročila. To je odprlo nove možnosti za korupcijo, veliki posli so se mimo razpisov podeljevali doslej povsem neznanim podjetjem brez ustreznih referenc.

Kljub opozorilom računskega sodišča, da je postopke brez predhodnega javnega razpisa potrebno opustiti, saj da razmere v državi takšnega stanja več ne opravičujejo, se takšnih poslov še ni ustavilo.⁴

Sila zaskrbljujoče so tudi razmere v policiji, sodstvu in državnem tožilstvu, kjer se politično kadruje, politika pa tudi onemogoča napredovanja za oblast motečih posameznikov, s čimer se hromi delovanje pravosodja in s tem pregona korupcije.⁵

Svojo vlogo v boju proti korupciji izgubljajo tudi mediji. Velika koncentracija lastništva na medijskem trgu v rokah le nekaj posameznikov, politično podrejanje javnih medijev ter prekarizacija novinarskega poklica vodijo v samocenzuriranje novinarjev pri poročanju o spornih dejanjih vplivnih posameznikov.⁶

Obnova boja proti korupciji je ena izmed prioritet Piratske stranke. Zavzemamo se za povečanje neodvisnosti pravosodja⁷ in javnih medijev⁸ ter za povečano zaščito žvižgačev, ki so ključen del protikorupcijskega sistema, a se jih še vedno ni primerno zaščitilo.⁹