1 min read

Podpiramo izenačitev regulacij sežiga in sosežiga odpadkov

Podpiramo izenačitev regulacij sežiga in sosežiga odpadkov

S podpisom podprite pobudo za zakonsko izenačitev sežiga in sosežiga odpadkov, s čimer boste pomagali zaščititi kakovost zraka, ki ga dihamo.

Razlogi, da mejne vrednosti izpustov za sežig in sosežig odpadkov niso enake je manjša profitabilnost velikih sosežigalnic, v kolikor te delujejo s filtri, ki so predpisani za postopek klasičnega sežiganja odpadkov.

Sodobne sežigalnice so narejene tako da ob primerni prevetrenosti lokacije ustrezajo okoljskim regulacijam, sosežigalnice, ki pa so v resnici hibridi različnih tehnologij, pa tem regulacijam ne morejo zadostovati, brez da bi jim pri tem upadla profitabilnost.

Rahljanje regulacij po meri nekaj velikih podjetij je popolnoma neupravičeno. Če se mejnih vrednosti izpustov za sežig in sosežig ne izenači bodo o predelavi na sosežig začeli razmišljati tudi drugi večji obrati v Sloveniji, o tej ideji so na primer že razmišljali v Šoštanju.

Sosežig odpadkov kot je trenutno reguliran v slovenski zakonodaji, onesnažuje do te mere, da je škodljiv za zdravje. Proti takšni ureditvi so v preteklosti protestirali tudi številni zdravniki.

Kako podpišete pobudo: prt.si/I8manhov

O zakonu: prt.si/sosezig

¹ prt.si/sez6

² prt.si/zdzbsez