1 min read

Posvetovalni referendum o JEK2 naj poteka skupaj z volitvami v Evropski parlament

Posvetovalni referendum o JEK2 naj poteka skupaj z volitvami v Evropski parlament

Drugi blok jedrske elektrarne Krško (JEK2) je osrednjega pomena za energetsko varnost države, energetska varnost pa ni nekaj, kjer bi si politične stranke lahko privoščile oportunizem.

Ker gre pri jedrski energiji za eno najčistejših oblik pridobivanja električne energije, je nova elektrarna pomembna tudi za zniževanje škodljivih emisij in ohranjanje narave.

Parlamentarne stranke zato pozivamo, naj podprejo čim hitrejšo izvedbo posvetovalnega referenduma kot tudi transparentno posredovanje vseh ključnih informacij o tem, kaj takšen projekt za državljane sploh pomeni.

Zaradi načrtovanega zaprtja TEŠ6, postopnega iztekanja življenjske dobe NEK, ter zaradi elektrifikacije prometa in ogrevanja, bo vrzel pri domači proizvodnji energije v naslednjih desetletjih strmo naraščala.

Naj ljudje sami podajo mnenje, ali si želijo, da se proizvodna vrzel zapolni z jedrsko energijo, uvozom, ali s premogom oziroma zemeljskim plinom.