1 min read

Ministrstvo za pravosodje je kršilo zakon

Ministrstvo za pravosodje je kršilo zakon

Ministrstvo za pravosodje je pri nakupu zapuščene stavbe v vrednosti 7,7 milijona evrov kršilo zakon.

Za novo sodno stavbo na Litijski cesti v Ljubljani je Ministrstvo za pravosodje plačalo 6 milijonov evrov več kot je za njo na dražbi pred tem odštel Sebastjan Vežnaver.¹ Ministrstvo za pravosodje pri poslu ni ravnalo s potrebno skrbnostjo, ki jo od državnih institucij pri poslovanju zahteva Zakon o stvarnem premoženju države.²

Posel je sporen iz večih razlogov:

➡️ Ministrstvo za pravosodje ni opravilo cenitve vrednosti nepremičnine, ampak se je naslonilo na cenitev, ki jo je naročil prodajalec. To je v nasprotju s 36. členom Zakona o stvarnem premoženju države.

➡️ Cenitev, ki je bila podlaga za posel, je stara 3 leta in ne največ 1 leto, kot za upravljanje stvarnega premoženja države narekuje zakon (40. člen).

➡️Posel je bil opravljen z izjemno hitrostjo, ki ni značilna za posle v katere je vpletena država, sploh posle takšne velikosti.

Dodatno obremenilne so trditve ministrice Dominike Švarc Pipan, ki poskuša javnost pomiriti s trditvami, da bo posel razveljavljen.

Posla se po vsej verjetnosti ne bo dalo razveljaviti, saj za to niso izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji, kar bi od vseh javnih funkcionarjev morala najbolje vedeti prav ministrica za pravosodje.

Nivo politične kulture je tudi pod to vlado ostal na izredno nizkem nivoju, saj niti ministrstvo za pravosodje ni zmožno dosledno spoštovati zakonodaje.

¹ prt.si/n1sstavb

² prt.si/zstprem