1 min read

Poroštvena shema še vedno ne deluje

Tako imenovani drugi protikoronski paket, ki ga je vlada potrdila na seji 21. aprila in je vseboval za dve milijardi poroštev za kredite podjetjem, še vedno ni zaživel v praksi. Po do sedaj dostopnih informacijah v okviru sheme ni bilo izdano še niti eno posojilo.

Poroštveni zakon je bil sicer sprejet mesec dni prepozno glede na druge evropskih države, v več kot mesecu in pol od njegovega sprejetja pa ta še vedno ne deluje. Na njegovo problematičnost smo v preteklosti že opozarjali, saj zaradi nejasnosti in oportunizma bank shema odpira pot kriznemu dobičkarstvu.

Najbolj ogrožena so predvsem majhna in srednje velika podjetja — hrbtenica slovenskega gospodarstva. Z nedelujočo shemo se finančno stradanje gospodarstva le še zaostruje.

Napovedi padca BDP so sicer različne, a se po napovedih UMAR-ja gibljejo med 8%, ob zaostrovanju razmer pa vse do 15%.³ Za primerjavo: v krizi leta 2009 je padec BDP znašal 7.8%.

V izogib dodatni ekonomski stagnaciji in povečanju brezposelnosti bi vlada morala ukrepati z direktno pomočjo majhnim in srednje velikim podjetjem in pa predvsem s spodbujanjem potrošnje prek direktnih nakazil državljanom.