1 min read

Društvo za preučevanje rib podalo prijavo na KPK zoper ministra za okolje Andreja Vizjaka

Društvo za preučevanje rib Slovenije je podalo prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije zoper ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka, politično soodgovornega že za TEŠ6.

Glavni razlog za to je ministrov pritisk na strokovne institucije glede izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za gradnjo hidroelektrarne Mokrice.

Po mnenju DPRS gre tu za očiten konflikt interesov, saj je v preteklosti minister opravljal direktorsko funkcijo v podjetju HESS, ki je pripravljalo projektno dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo hidroelektrarne.

Izdano okoljsko dovoljenje je bilo po pritožbi društva na upravnem sodišču zaradi procesnih napak razveljavljeno, saj se je izkazalo da ARSO ni imel dostopa do študij o vplivih projekta na okolje, ker je HESS opravljene raziskave skrival. Te so nakazovale, da gradnja HE lahko pomembno vpliva na dve območji Natura 2000 in da ukrepi, ki naj bi bili omilitveni, niso učinkoviti.

Ker minister projekta HE Mokrice ni mogel izpeljati po veljavnih standardih in zakonodaji usklajeni z EU, je takoj po nastopu ministrske funkcije poskrbel za spremembo zakonodaje in znižanje standardov ter izključitev udeležencev, ki bi lahko opozarjali na nezakonita delovanja tako investitorja, kakor na nezadostno izvrševanje javnih pooblastil.

Trajnostno upravljanje z naravo in okoljem ter skrb za ohranitev čistega zraka, biodiverzitete in čistih voda bi morala okoljskemu ministrstvu biti prioriteta. Če ne drugega si brez skrbi za naravo ne moremo zagotoviti niti nadaljnje gospodarske rasti ali razvoja.