1 min read

Ostali bomo brez kadrov!

Ostali bomo brez kadrov!

Ne le poklicni gasilci, tudi informatiki, medicinske sestre, negovalci in mnoge druge skupine poklicev, na čigar delu sloni velik del javnih storitev, potrebujejo višje plače in boljše delovne pogoje.

Plačni sistem v javnem sektorju ima ključno anomalijo in to je striktno zasledovanje načela, da je višina plačila javnega uslužbenca odvisna le od zahtevane stopnje izobrazbe za določen poklic ali od odgovornosti, ki jo posamezno delovno mesto nosi.

Ta sistem pa žal ne upošteva realnosti razmer na trgu in v mednarodnem okolju. Delavci, ki so jih v zasebnem sektorju ali pa na primerljivem delovnem mestu v tujini pripravljeni plačati bolje in jim ob tem nuditi tudi boljše delovne pogoje, se za delo v slovenskem javnem sektorju ne bodo odločili.

Domovi za starejše imajo hud kadrovski primanjkljaj pri negovalnem osebju, številni zato kljub prostim prostorskim kapacitetam novih stanovalcev preprosto ne morejo sprejeti.¹

Zdravstveno osebje na drugi strani zaradi preobremenjenosti in nizkega plačila odhaja na delovna mesta, ki sploh niso povezana z zdravstvom. Kadrovski primanjkljaj je ponekod celo 40-odstoten².

Pirati že več let podrobno spremljamo kaos v državni informatiki. Digitalizacija procesov marsikje ne vodi v večjo učinkovitost ali prihranke, številni sistemi pa kljub večmilijonskim investicijam ostanejo neuporabni in neprijazni do uporabnikov.³

Večina javnih institucij ni zmožnih samostojno vzdrževati ali vzpostaviti lastnih informacijskih rešitev, ker s plačilom, ki ga predpisuje plačni sistem v javnem sektorju, preprosto ni mogoče privabiti dovolj usposobljenih informacijskih strokovnjakov. Delovna mesta v državni informatiki tako ostajajo množično nezapolnjena.

Tovrstnih primerov je ogromno. Končni rezultat kadrovskega primanjkljaja pa je preobremenjenost obstoječega kadra in slabe ter drage javne storitve.

Plačni sistem je nujno potreben prenove. Brez prilagajanja plačnega sistema in delovnih pogojev kadrovskemu povpraševanju na trgu in  množičnosti povpraševanja po posameznih poklicnih kategorijah v tujini bomo državljani za slabše javne storitve plačevali več.

¹ prt.si/dsoprop

² prt.si/medsestprop

³ prt.si/digiJU