1 min read

Gibanje Svoboda, boste nagradili uničevanje ZD Ljubljana?

Gibanje Svoboda, boste nagradili uničevanje ZD Ljubljana?

Zdravstveni dom Ljubljana (ZDL) je od leta 2019 zapustilo 59 družinskih zdravnikov. Število pacientov brez izbranega osebnega zdravnika ali ginekologa je rekordno. Po drugi strani ima ZDL slabe informacijske sisteme in nedelujoče klicne centre, ki ljudi brez izbranega zdravnika puščajo brez pomembnih informacij.¹

Iz anekdot, zbranih s strani Ministrstva za zdravje, ki smo jih objavili pred kratkim, je med drugim razvidno visoko nezadovoljstvo zaposlenih in pacientov z vodenjem ZDL.²

Ali so to rezultati, vredni nagrade, ki jo vodstvo ZDL zahteva od mestnega sveta Mestne občine Ljubljana? Po našem mnenju nikakor ne. A naš glas na seji mestnega sveta v ponedeljek, 27. februarja, ne bo odločilen – rezultat bodo odločili mestni svetniki Gibanja Svoboda.

Gibanje Svoboda je na državnem nivoju obljubilo reformo zdravstvenega sistema, na lokalnem nivoju pa so povsem zatajili, saj njihovi mestni svetniki skupaj z Zoranom Jankovićem ščitijo vodstvo ZDL.

Pišite jim in zahtevajte, da podprejo napore opozicije, da uničevanju primarnega zdravstva v Ljubljani skupaj naredimo konec: gibanje.svoboda@ljubljana.si

¹ prt.si/zdljusp

² prt.si/zdLJanek