1 min read

Odziv na namigovanja ZD Ljubljana o neverodostojnosti objavljenih anekdot

Odziv na namigovanja ZD Ljubljana o neverodostojnosti objavljenih anekdot

Oddelek za odnose z javnostmi ZD Ljubljana se je na našo objavo dokumentov, ki pričajo o izjemno slabih razmerah znotraj zavoda, trpinčenju na delovnem mestu s strani vodstva zavoda in podobno, odzval s trditvijo, da so zgodbe izmišljene.

V Piratski stranki želimo poudariti, da nam je dokumentacijo izročilo Ministrstvo za zdravje, identičen nabor dokumentov smo prejeli mi in vsi ostali svetniški klubi, ki sedijo v mestnem svetu Mestne občine Ljubljana, na ministrstvu pa je hkrati deponiran tudi zapisnik, v katerem so mestni svetniki in svetnice potrdili prevzem dokumentacije.

Elektronska sporočila so bila prenesena iz notranjega sistema ministrstva, za vsako posamezno anekdoto obstaja spremni dokument, ki potrjuje, da gre za elektronsko sporočilo poslano na elektronske naslove javnih uslužbencev.

Državljane pozivamo, naj o verodostojnosti zbranih informacij presodijo sami, številne anekdote so zelo specifične in malo verjetno je, da bi si jih kdo načrtno izmislil. Prav tako o slabem stanju vodenja ZD Ljubljana govorijo že gole številke.

Dostop do dokumentacije je mogoč na povezavi: prt.si/zdLJanek