2 min read

Omejevanje pravice do splava nikakor ne more biti del svobodne demokratične družbe

Omejevanje pravice do splava nikakor ne more biti del svobodne demokratične družbe

Združene države Amerike pretresa objava osnutka odločitve tamkajšnjih vrhovnih sodnikov, ki želijo razveljaviti sodbo v primeru Roe proti Wadu.¹ S slednjo so vrhovni sodniki leta 1973 odločili, da ustava Združenih držav ščiti svobodo nosečnice, da se odloči za splav.²

Sodba je razveljavila številne zakone zveznih držav, ki so omejevali splav, le ti pa bi se lahko v primeru razveljavitve sodbe marsikje vrnili. Vrnitev takih zakonov seveda ne bi zmanjšala števila splavov, temveč bi le povečala njihovo nevarnost.

Zakaj je ta primer pomemben tudi za Slovenijo?

Ni skrivnost, da se del slovenske politike vsaj bežno spogleduje z idejo omejevanja splava.

Le to se pogosto utemeljuje na temu, da slovenska ustava v 55. členu izrecno ne navajala pravice do splava, temveč je v rabi besedna zveza “svobodno odločanje o rojstvih otrok“, kar pomeni eno in isto.³ Pisci ustave so se poslužili drugačnega besedišča le zato, ker so v napetem obdobju osamosvajanja želeli zagotoviti maksimalno široko podporo novi ustavi in določeni deli takratnih političnih strank pravici do splava niso bili naklonjeni.⁴

Ker ustavne sodnike imenuje državni zbor, bi politične sile, ki nasprotujejo splavu, lahko dosegle imenovanje večjega števila sodnikov, ki bi ustavo interpretirali drugače. Ravno to se  zdaj dogaja v ZDA, kjer se sodniki celo sklicujejo na pravnika iz 17. stoletja, ki je ženske dojemal kot moževo lastnino.⁵

Z odvzemom pravice do splava se ženskam odvzame pravico do odločanja tako o njihovem lastnem telesu kot tudi o njihovi lastni prihodnosti. Država si na tak način tudi neposredno prilasti reproduktivne organe žensk ter svoje lastne interese postavi nad človekovo telo.

Prepoved splava je trenutno v veljavi skoraj izključno v državah, v katerih ni demokracije ali pa je ta šele v povojih.⁶ Osnutek odločitve ameriškega vrhovnega sodišča je zato še posebej šokanten, ker gre za izredno vplivno državo, ki jo slovenska zunanja politika smatra kot zaveznico.

Dogajanje v ZDA, pa tudi na Poljskem in na Hrvaškem, je opomnik, da lahko pravice in svoboščine, v kolikor jih ne branimo neprestano, tudi izgubimo.

¹ prt.si/scjleak

² prt.si/roevwade

³ prt.si/55clenust

prt.si/nasustav

prt.si/mhale

prt.si/splavsve