1 min read

Odločitev vlade, da ukine brezplačno testiranje za COVID-19, je napačna

Odločitev vlade, da ukine brezplačno testiranje za COVID-19, je napačna

Prednosti in slabosti cepljenja bi morale biti javnosti predstavljene na jasen in razumljiv način, a konstantno spreminjajoča se "strategija" cepljenja in hkratna promocijska kampanja sta porazni.

Politično nastavljanje kadrov na ključne strokovne pozicije[1], katastrofalna komunikacija, odsotnost konsistentnega boja z dezinformacijami, kaznovanje tistih, ki so cepljenje izvajali uspešneje in s tem razkrivali nesposobnost vladnega štaba[2], ter zloraba denarja, namenjenega promociji cepljenja, za prikrito financiranje propagandne medijske mreže vladnih strank[3], so glavni razlogi za nizko precepljenost.

Deljenje naroda na cepljene in necepljene, ter iskanje dežurnih krivcev za njene dosedanje napake, so obsojanja vredna ravnanja trenutne vlade.

Razumemo, da marsikdo, ki se je že cepil, na bolj strogo obravnavo necepljenih gleda kot na korak v pozitivno smer, vendar pa je na situacijo potrebno pogledati tudi iz drugega zornega kota.

Tisti, ki so do zdaj zavračali cepljenje, se bodo po tej več kot očitni uvedbi prisile, počutili še bolj utrjene v svoj prav. Te ljudi bo v prihodnje praktično nemogoče prepričati v cepljenje.

Nikogar, ki se ne želi, ali se zaradi zdravstvenih razlogov ne more cepiti proti covidu, se ne sme v to siliti. Za takšne primere mora država zagotoviti alternativne rešitve, ki bodo vsakomur omogočale enake možnosti vključevanja v družbo. Testiranje za COVID-19 mora ostati brezplačno, saj so nakup testov že tako plačali davkoplačevalci in oblast nima pravice, da jih sili v dodatne stroške.

[4] prt.si/plactest

[5] prt.si/narodnirazdor

[6] prt.si/inspekocevje

[7] prt.si/lfilescep


  1. null ↩︎

  2. null ↩︎

  3. null ↩︎

  4. null ↩︎

  5. null ↩︎

  6. null ↩︎

  7. null ↩︎