2 min read

Obvezno izdajanje računov je utemeljeno na zavajanju

Obvezno izdajanje računov je utemeljeno na zavajanju

Državni zbor je po vetu Državnega sveta tudi v drugo potrdil obvezno izdajanje računov v papirni obliki. Ta ukrep ima številne negativne plati, je obremenjujoč za stranke in prodajalce ter predstavlja nepotrebno tratenje velikih količin papirja.¹

Ministrstvo za finance, ki je predlagalo vrnitev tega ukrepa, se ni zares poglobilo v relevantne podatke. Trditve ministra Boštjančiča, da je v letu 2022 bilo v storitvenih dejavnostih izdanih manj računov zaradi ukinitve njihovega obveznega izdajanja, so najverjetneje zavajajoče.²

Vlada se je skupaj s koalicijskimi poslanci za ponovno vrnitev obveznega izdajanja računov odločila pavšalno, na podlagi primerjave letnih podatkov iz predkoronskega leta 2019 in leta 2022.

V letu 2022 je še vedno trajala epidemija, zaznamovala pa ga je tudi visoka inflacija, zato zagotovo ni najbolj primerno leto za tovrstne primerjave.³

Zaradi inflacije so cene storitev poskočile, kar bi lahko pomenilo manj storitev in manj izdanih računov. Ljudje si preprosto niso zmogli privoščiti enakega števila storitev (upad računov beležijo kozmetika, frizerstvo, cvetličarstvo, avtomehanika …).

Odločevalci niti niso predstavili razlike v vrednosti izdanih računov med posameznimi panogami. Če je bilo zaradi inflacije manj opravljenih storitev, so te bile dražje, kar na koncu pomeni isto količino pobranega DDV za državo.

V letu 2022 je bil beležen velik poskok pobranega davka na dodano vrednost napram leto 2021⁴, tudi ob upoštevanju inflacije je bilo pobranega več DDV, več davka pa je bilo pobranega tudi napram leto 2019.⁵

Ob tem velja omeniti, da je zaznati padec pobranega DDV na mesečni ravni samo ob koncu leta 2022, kar je najverjetneje posledica vladnih ukrepov proti draginji (znižanje DDV na energente) in ne posledica neizdajanja računov.

Po grobem pregledu razpoložljivih podatkov se zdi povrnitev obveznega izdajanja računov povsem nepotreben ukrep.

Pozivamo vse ljudi na oblasti, naj sprejete ukrepe utemeljijo z dejanskimi podatki in te podatke tudi javno objavijo. Samo na podlagi kvalitetnih podatkov lahko sprejemamo kvalitetne odločitve, ki bodo vodile v boljšo prihodnost naše države.

  • Od Finančne uprave bomo poskusili pridobiti natančnejše podatke o pobranem DDV po posamezni panogi in pa podatke o dejanskem upadu izdanih računov po mesecih, saj je epidemija v letu 2022 pojenjala šele aprila. Ko podatke prejmemo, jih bomo tudi javno objavili.

¹ prt.si/dzracuni

² prt.si/bostcirac

³ prt.si/inf22

prt.si/ddv2122

prt.si/lfpfurs19