1 min read

Nemčija legalizira!

Nemška vlada nadaljuje z načrti za legalizacijo konoplje.

Nasprotniki legalizacije se pogosto sklicujejo, da je ta v nasprotju z mednarodnim in evropskim pravom. Nemško ministrstvo za zdravje je pridobilo mnenje Evropske komisije, da temu ni tako.

Ministrstvo bo v naslednjih tednih predložilo več predlogov, kako legalizacijo izpeljati. Legalizacija v Nemčiji je le še vprašanje časa.¹

Pirati imamo pripravljen predlog zakona o legalizaciji konoplje, s katerim lahko že danes prehitimo Nemčijo.²

Cilji legalizacije so zmanjšati obseg črnega trga tako, da nadzor nad konopljo iztrgamo iz rok organiziranega kriminala.

Legalizacija je hkrati tudi pot do večje zaščite mladih pred negativnimi učinki rabe konoplje. To lahko dosežemo prek nadzora nad proizvodnjo in prodajo konoplje ter s primernim vlaganjem v programe ozaveščanja.

Številne države po svetu so že izvedle legalizacijo, pozitivni učinki slednje so zdaj že bogato dokumentirani. V Kanadi so npr. zabeležili strm upad rabe konoplje med mladoletniki, v ZDA pa konoplja predstavlja velik vir delovnih mest in prilivov v davčno blagajno.³

Nezanemarljiv faktor je tudi razbremenitev sodstva in policije, ki se jima po legalizaciji ni več potrebno ukvarjati s pregonom uporabnikov konoplje, ki s svojim početjem ne škodujejo nikomur.⁴

Za legalizacijo konoplje je potrebna le politična volja s strani parlamentarnih strank.

Gibanju Svoboda smo ponudili možnost, da legalizacijo izvedemo skupaj. Odločitev je v njihovih rokah.

¹ prt.si/nemlegalnad

² prt.si/legalizirajmo

³ prt.si/mamkomendprt.si/razbpolic