1 min read

Nova omrežnina bo kaznovala revne

Nova omrežnina bo kaznovala revne

Računi za elektriko bodo v naslednjem letu poskočili. Nov sistem obračunavanja omrežnine bo najbolj kaznoval revne.

Snovalci novega sistema obračunavanja omrežnine poskušajo miriti javnost pred bližujočimi se podražitvami. Energetska zbornica trdi, da bo strošek elektrike za povprečno gospodinjstvo z naslednjim letom narasel za “le” okrog 20%.¹ Agencija za energijo pa hkrati zatrjuje, da bo omrežnina za povprečnega uporabnika nižja.²

Gre za zavajanje, saj je iz nove formule za obračun omrežnine³ moč razbrati, da bi lahko za posamezne skupine odjemalcev podražitev bila mnogo večja, v osnovi pa gre za sistem kaznovanja potrošnikov, zlasti najrevnejših.

Nov sistem obračunavanja omrežnine bo zelo drago kaznoval nenadno visoko porabo, saj se bo slednjo merilo na 15-minutnih intervalih.

Hkratni vklop večjega števila gospodinjskih aparatov, ali izredna situacija, ko bo zaradi nuje potrebno prižgati kakšno bolj potratno napravo, bo nov sistem v določenih primerih ostro kaznoval.

Cena omrežnine za priklopno moč bo veliko višja, kar bo gospodinjstva spodbujalo k znižanju dogovorjene priklopne moči. Vsakršno odstopanje pa bo kaznovano s penali.

Vsak uporabnik bo ujet med odločitev, ali znižati dogovorjeno priklopno moč ter strogo nadzorovati lastno porabo, da bi se izognil penalom, ali pa plačevati ceno za višjo priklopno moč in s tem nekajkrat višjo omrežnino kot jo plačuje danes in se na tak način izogniti skrbi zaradi morebitne previsoke porabe in penalov.

Nov sistem bo najbolj kaznoval revne ljudi, ki že danes trpijo energetsko revščino. Kaznovani bodo predvsem ljudje v stiski, ljudje, ki se jim je kakšna naprava pokvarila in nimajo denarja ali možnosti za namestitev novih, bolj energetsko učinkovitih naprav.

Sistem, ki ga želijo predvidoma vpeljati s 1. junijem 2024, je narejen brez osnovnega čuta za ljudi. Njegovi snovalci se očitno ne zavedajo škodljivih posledic, ki jih bo takšno obračunavanje omrežnine prineslo, ali pa le te namerno zanikajo.

¹ prt.si/enzb

² prt.si/aenr

³ prt.si/sodomrez