1 min read

Množični nadzor ne bo izboljšal prometne varnosti

Množični nadzor ne bo izboljšal prometne varnosti

Resolucija o varnosti cestnega prometa tlakuje pot množičnemu nadzoru!

Poslanci koalicije so skupaj s poslanci NSi sprejeli Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030.

Resolucija med drugim predlaga tudi uvajanje sistemov za avtomatično prepoznavanje tablic (z namenom odkrivanja neregistriranih vozil ter pretečenih prometnih in vozniških dovoljenj), avtomatični nadzor nad uporabo telefona in implementacijo dronov ter drugih “sodobnih oblik nadzora”.

Sistemi za avtomatični nadzor bi dostopali do številnih baz podatkov hkrati, če bi bili narejeni v skladu s predlogi, ki jih najdemo v Resoluciji. Šlo bi za ukrepe, ki bi grobo posegali v človekovo zasebnost in dostojanstvo ter povečevali tveganja za neupravičeno kaznovanje (zaradi napak v sistemih), ter za zlorabe s strani policije.

Za financiranje novih metod nadzora, resolucija v ta namen predlaga odvajanje odstotka premije obveznega avtomobilskega zavarovanja.

Množični in avtomatiziran nadzor ni učinkovita pot do večje varnosti. Stranska škoda, zlasti slabo implementiran sistem, je lahko večja od škode, ki se jo z novimi sistemi poskuša preprečiti.

Sprejeta resolucija bo služila kot podlaga za pripravo zakonov in drugih aktov, ki so potrebni za vzpostavitev sistemov nadzora. Te postopke bomo podrobno spremljali in tudi opozarjali na zaznane nepravilnosti.

Celotno besedilo resolucije: prt.si/rpv230