1 min read

Pričenjamo z zakonodajno pobudo za omejitev županskih mandatov

Pričenjamo z zakonodajno pobudo za omejitev županskih mandatov

Danes, 23.3. 2023, smo Pirati na Državni zbor naslovili pobudo za začetek zbiranja podpisov volivcev, s katerimi želimo v parlamentarno proceduro vložiti zakon za omejitev županov na največ dva zaporedna mandata.

Glavni cilj zakona je zmanjšanje nepotizma in korupcije na lokalnem nivoju ter krepitev demokracije, ki jo ogroža prevelika akumulacija moči obstoječih županov.

Problematičnost “večnih županov” v Sloveniji je po zadnjih lokalnih volitvah izpostavil tudi Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope.

Omejitev županskih mandatov poznajo v Italiji in na Portugalskem, medtem ko na Poljskem in Slovaškem poznajo sistem odpoklica župana z občinskim referendumom.

Državni zbor nam mora v sedmih dneh odgovoriti na pobudo in razpisati rok zbiranja podpisov volivcev. Slednjih bomo za uspešno vložitev pobude morali zbrati najmanj 5000.

Predlog zakona z dodatno obrazložitvijo si lahko preberete na spletni strani: prt.si/zupani