1 min read

Ne pristajamo na manj kot popolno depolitizacijo policije!

Ne pristajamo na manj kot popolno depolitizacijo policije!

Ne pristajamo na manj kot popolno depolitizacijo policije!

Policija je organ, ki se lahko ob slabem zakonodajnem okvirju in ob slabih varovalkah proti zlorabi oblasti hitro spremeni v protidemokratično orodje represije.

Z nadzorom nad delom policije lahko vlada zavira delo pravosodja, ustrahuje politične nasprotnike, po svoje interpretira zakone ter se odreši kakršnekoli kazni za zlorabo oblasti.¹

To razkriva tudi poročilo internega nadzora nad delom policije zadnjih dveh let. Zaznane so bile številne nepravilnosti in prekomerna raba sile ter  tudi sistematičnost zaostrovanja nasilja v povezavi s pritiski takratne vodilne politike.²

Nova vlada je z nedavnimi potezami nakazala, da ima tudi sama apetite po poseganju v neodvisnost policije, kot so to počele njene predhodnice. Najbolj bode v oči neimenovanje v.d. direktorja policije Boštjana Lindava na direktorsko pozicijo.³

Vršilca dolžnosti se navadno imenuje, da bi ta s pol leta opravljanja funkcije zadostil minimalnim standardom za direktorsko funkcijo.

Podaljšanje mandata vršilca dolžnosti namesto imenovanja na direktorsko funkcijo je zagotovo nenavadno, še toliko bolj, ker vlada ni podala konkretne obrazložitve za svojo odločitev, v medijih pa različni ključni akterji podajajo svoje interpretacije dogajanja. Manjko transparentnosti je očiten.

Nova vlada ne razume ali ne želi razumeti, kaj sploh depolitizacija nekega organa pomeni.

Glede na zakone, ki so v pripravi, gre slutiti, da želijo imenovanje generalnega direktorja podeliti v pristojnost strokovnjakom in ne politikom.⁴

Depolitizacija imenovanja generalnega direktorja žal na tak način ne more biti popolna, če uradnike, ki bodo v imenu stroke odločali o tem, imenuje vlada.

Pirati smo oblikovali rešitev v obliki posebnega sveta z razpršeno močjo med različnimi vejami oblasti in institucijami.

Predlagamo, da se imenovanje generalnega direktorja policije in izvajanje nadzora nad delom organa prestavi v pristojnost posebnemu policijskemu svetu, v katerem predlagamo, da 4 člane izvolijo neposredno državljani, 3 državni zbor, 5 članov naj imenujejo zaposleni na policiji, 3 pa sodni svet.

Foto: AP, 24 ur

¹ prt.si/depolitpolice

² prt.si/reprija

³ prt.si/golind

⁴ prt.si/depobobn