2 min read

Tajno sledenje brez odobritve sodišča

Tajno sledenje brez odobritve sodišča

Koalicija želi davčnim uslužbencem podeliti pooblastila za sledenje vozilom (in voznikom) v davčnih preiskavah, brez predhodne sodne odobritve.¹

Novela Zakona o finančni upravi, ki jo je pripravilo Ministrstvo za finance, predvideva tajno sledenje lokaciji vozil v davčnih preiskavah. Ministrstvo je tudi nasprotovalo predlogu amandmaja, ki bi uvedel zahtevo po sodni odobritvi sledenja – FURS bi o tem odločal kar sam.

Tako kot v kazenskopravnih postopkih policija ne more kar sama uvajati nekaterih ukrepov, ki pomenijo poseg v temeljne pravice osumljenca, tako tudi davčni uslužbenci nikakor ne morejo sami odločati o tem, ali je sledenje v posameznem primeru res upravičen ukrep.

Glede na širitev pristojnosti davčnih uslužbencev bi od predlagateljev zakona pričakovali vsaj natančno opredelitev glede izvajanja nadzora nad davčnimi postopki, v katerih se bo uporabljalo sledenje.

Obveščevalne in varnostne službe nadzoruje posebna parlamentarna komisija, FURS in druge institucije, ki se ukvarjajo s finančnim kriminalom, pa nimajo tovrstnega demokratičnega nadzora, zato je kakršnokoli širjenje njihovih pooblastil potrebno izvesti še toliko bolj pazljivo.

Zaradi instituta davčne tajnosti in odsotnosti nadzora nad na novo predvidenim ukrepom sledenja se odpira široko polje potencialnih zlorab, ki bodo v uradniških krogih skrite daleč stran od oči javnosti.

Namen sprememb zakona o finančni upravi je pospešiti preiskave davčnih kršiteljev in okrepiti nadzor, a ravno zaradi odsotnosti primernih varovalk se zna zgoditi, da bodo v sodnih postopkih tako zbrani dokazi zavrnjeni.

Poslanci državnega zbora imajo pred seboj še zadnjo, tretjo obravnavo predloga novele. V kolikor bo ta sprejeta brez ustreznih amandmajev, bo zakon postal velika anomalija v pravnem redu, saj odstopa od doslej oblikovanih standardov varstva temeljnih pravic.²

V demokracijah se stranke na oblasti redno menjujejo, zato tudi, če ima trenutna vlada namen le preganjati davčne kršitelje, to ni garancija, da oblast v prihodnosti tega zakona ne bo izkoriščala v druge namene.

Ob tem velja še spomniti na predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katerim je prejšnja vlada že poskušala prek Urada za preprečevanje pranja denarja legalizirati vohunjenje za državljani.³

¹ prt.si/zfinuprn

² prt.si/zfindel

³ prt.si/zakprdenvo