1 min read

Domžale: najava Piratske kandidature!

Domžale: najava Piratske kandidature!

Piratski kandidati v Domžalah so danes najavili kandidaturo za občinski svet:

"Naš pogled na razvoj občine je usmerjen v prihodnost. Zagovarjamo kvaliteto nad kvantiteto. Občina Domžale potrebuje sveži veter v svoja jadra!"

V Domžalah se bomo zavzemali za:

➡️ dejansko vzpostavitev participativnega proračuna,

➡️ postavitev pokrite občinske tržnice s prodajnimi avtomati, kjer bodo 24 ur na dan na prodaj izdelki lokalnih pridelovalcev in obrtnikov,

➡️ odkupe nepremičnin za namen širjenja fonda neprofitnih občinskih najemniških stanovanj,

➡️ pri dogradnji zdravstvenega doma zahtevamo, da se v izgradnjo vključijo tudi zbiralci deževnice, ki bo rabljena za sanitarne namene. Rabo zbiralnikov deževnice bomo v Domžalah spodbujali tudi za namen vzdrževanja mestnega zelenja.

➡️ ozelenitev središča Domžal. Prebivalci centra domžal si želimo več zelenja, ki bo opravljalo svojo funkcijo hlajenja mesta ob poletni pripeki,

➡️ organizirano zbiranje koles, ki jih občani ne potrebujejo ter financiranje popravila oz. servisa koles,

➡️ vzpostavitev knjižnice reči. Gre za stvari, ki jih potrebujemo enkrat do dvakrat letno. Zakaj bi jih kupovali, če si jih lahko izposodimo?

➡️ vzpostavitev centra urbane in alternativne kulture,

➡️ ODGOVORNOST! Od mestnih svetnikov, župana in drugih uslužbencev v javni upravi bomo zahtevali osebno in družbeno odgovornost.

Kandidati po vrstnem redu so Urška Orehek, Maks Musar, Katja Orehek in Vinko Keržan. Za domžalske Pirate boste lahko 20. novembra 2022 glasovali pod zaporedno številko 5.