2 min read

NIJZ zavaja o učinkih legalizacije

S pravilno izvedeno legalizacijo konoplje lahko zmanjšamo njeno rabo med mladostniki.
NIJZ zavaja o učinkih legalizacije

S pravilno izvedeno legalizacijo konoplje lahko zmanjšamo njeno rabo med mladostniki.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izdal publikacijo Mladostniki in konoplja, ki nadaljuje trend ozkoglednosti in demonizacije legalizacije s strani NIJZ.¹

NIJZ v publikaciji zaključuje, da se slovenski mladostniki po uporabi konoplje uvrščajo nad povprečje vrstnikov iz drugih držav, za kar avtorji publikacije krivijo enostavno dostopnost konoplje na črnem trgu in nezadostno osveščenost mladostnikov.

V besedilu je tudi večkrat implicitno omenjeno, da je promocija legalizacije tisto, kar bi utegnilo biti vzrok za širjenje rabe konoplje med mladostniki.

Avtorji se po pričakovanjih ne vprašajo, zakaj je konoplja na črnem trgu tako enostavno dostopna, ter kako bi se lahko črni trg omejilo, saj odgovor na to vprašanje NIJZ ni po godu:

Črni trg se omeji s pravilno izpeljano legalizacijo!

Ob tem je pomembno poudariti, da so se avtorji publikacije v delu, ko opisujejo učinke legalizacije v Kanadi in ZDA osredotočili izključno na ozek del celotne statistike, ki legalizacijo prikazuje v slabi luči, medtem ko so pozitivne učinke legalizacije konoplje povsem prezrli.

Avtorji npr. ne omenjajo dejstva, da je bil po legalizaciji zabeležen 50 % upad rabe konoplje med mladostniki v Kanadi med leti 2018 in 2020² ter zabeležen še upad serijskega pitja med študenti³ in rabe heroina v ZDA.⁴

Skupni učinki posledic legalizacije na javno zdravje so zagotovo pozitivni, saj se konoplja, ki ima nizko škodljivost, uporablja kot substitut za veliko bolj škodljive droge.

Prav tako se niso posvetili niti preučevanju učinkov različnih modelov legalizacije konoplje na rabo med mladostniki. Za zmanjšanje obsega črnega trga je ključno, da zaradi pretiranih regulacij cena konoplje v legalnih prodajalnah ne presega cene na črnem trgu.

Legalizacija konoplje ima tudi številne druge pozitivne učinke, ki ne spadajo pod domeno NIJZ in jih zato ta ne meri: upad kriminala, razbremenitev policije in sodstva, ustvarjanje novih delovnih mest ter milijonski prihodki v državni proračun. Delež teh sredstev bi lahko namenili tudi programom za zmanjševanje škode od drog in v učinkovite oblike preventive.

Več informacij o naši pobudi je dostopnih na spletni strani https://legalizirajmo.si/

¹ prt.si/nijzmlako

² prt.si/legkan

³ prt.si/sepitjprt.si/legher