1 min read

Komunistična partija ima dostop do vaših osebnih podatkov!

Komunistična partija ima dostop do vaših osebnih podatkov!

TikTok bo v svojo politiko zasebnosti vnesel že dlje časa znano dejstvo, da njihovi zaposleni na Kitajskem dostopajo do osebnih podatkov uporabnikov.

Platforma TikTok bo z 2. decembrom v svojo politiko zasebnosti vnesla opozorilo, da lahko do uporabnikovih osebnih podatkov dostopajo njihovi zaposleni v Izraelu, Braziliji in drugod, kjer imajo izpostave, ki hranijo osebne podatke evropskih uporabnikov.¹

Ob tem se postavlja vprašanje varnosti osebnih podatkov pri tovrstnih prenosih, saj podjetje le teh ni zmožno zaščititi pred državnimi institucijami, ki imajo dostop do ključne informacijske infrastrukture. Kitajska partija ima zagotovo skoraj neomejen dostop do osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje TikTok.

Državljani Evropske unije uživamo visok nivo zaščite zasebnosti in osebnih podatkov. Pravico do zasebnosti kot temeljno človekovo pravico prepoznavajo vse dekleracije, povezane s človekovimi pravicami, v Sloveniji to pravico neposredno omenja tudi Ustava.²

Tu sta še splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) in institut Informacijskega pooblaščenca, ki pravico do zasebnosti brani tudi v praksi.

Posegi v pravico do zasebnosti so kljub temu pogosti, saj večina tehnoloških velikanov internetne dobe ne izvira iz Evropske unije, večina se jih nahaja v ZDA in na Kitajskem, kjer pa pravica do zasebnosti ni tako dobro definirana oziroma za tujce sploh ne velja.

Evropsko sodišče je ravno iz tega razloga leta 2020 odločilo, da je prenos osebnih podatkov brez soglasja Evropejcev na strežnike v ZDA nezakonit, saj pristojnosti tamkajšnjih varnostnih agencij predstavljajo preveliko grožnjo zasebnosti evropskih državljanov.³

Evropska komisija je kljub sodbi sodišča EU pripravila obvod, ki prenos še vedno omogoča, a bolj, ko se bosta informacijska varnost v mednarodnem okolju in zlorabe osebnih podatkov zaostrovali, prej bo takšnim praksam potrebno narediti konec.

Nauk je preprost: zaščitite svoje osebne podatke, saj nikoli ne morete vedeti, kdo jih lahko proti vam uporabi.

¹ prt.si/tikguard

² prt.si/prvEU

³ prt.si/konecvohunjenja