1 min read

MOL ureja vrtce po vzoru piščančjih farm

MOL ureja vrtce po vzoru piščančjih farm

Mestni svetniki Liste Zorana Jankoviča in Gibanja Svoboda so na 7. seji mestnega sveta MOL potrdili zmanjšanje minimalne igralne površine, ki jo mora vsak vrtec zagotoviti na posameznega otroka iz predpisanih 3m² na 2m².

Poleg nižjega normativa so bile potrjene tudi podražitve vrtcev, župan Zoran Janković pa je dal jasno vedeti da gre za pripravljalne ukrepe za bodoče združevanje vseh javnih vrtcev v eno samo institucijo.

Pirati smo poleg negativnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje zdaj pridobili tudi negativno mnenje pediatrov, ki zmanjševanju predpisane minimalne igralne površine nasprotujejo.

"Zmanjšanje notranje igralne površine za vsakega otroka s treh na dva kvadratna metra bo znatno poslabšalo kakovost bivanja in povečalo nevarnost prenosa različnih nalezljivih bolezni, zlasti akutnih bolezni dihal, ter zmanjšalo varnost otrok pred poškodbami."

Kakovost bivanja otrok v vrtcih bi morala biti na prvem mestu. Takšno ignoriranje stroke s strani Zorana Jankovića je nedopustno.

Mnenje NIJZ: prt.si/nijzvrt
Mnenje pediatrov: prt.si/rskp