3 min read

Vladavina prava v luči epidemije

Že dlje časa lahko opažamo, da vlada pri sprejemanju ukrepov za obvladovanje epidemije sprejema nekatere pravno sporne ukrepe. Sprva je bilo videti, kot da je to posledica neizkušenosti in naglice pri sprejemanju, sčasoma pa se je to izkazalo za model delovanja te vlade.

Pogojevanje uporabe aplikacije #OstaniZdrav za prehajanje občinskih meja je zadnji primer več kot očitno naklepnega kršenja pravnega reda. Gre za tako očiten primer, da ni mogoče trditi, da se je vladi zgodil po pomoti ali neznanju.

Če gremo po vrsti: vlada se je v zakonu zavezala, da bo za delovanje aplikacije sprejela podzakonski akt, v katerem bo določila parametre za delovanja aplikacije. Akt, ki bi ga moralo takoj izdelati Ministrstvo za zdravje, a je bil sprejet šele 14. decembra.[1] Aplikacija je torej do takrat delovala brez ustrezne podlage.

Vlada ne zagotavlja, da bi aplikacija delovala na vseh novejših mobilnih telefonih, prav tako ne upošteva, da veliko ljudi nima ustreznih telefonov za namestitev aplikacije. S pogojevanjem aplikacije kot obvezne pri prehajanju občinskih meja diskriminira veliko prebivalcev, predvsem starejše. Gre za izrazito protiustavno dejanje.

Policisti, ki naj bi preverjali, ali imamo nameščeno aplikacijo, naj bi imeli pravico širšega vpogleda v mobilne telefone ljudi. V odloku je vlada zapisala, da se preverja, ali je aplikacija nameščena, kot tudi, ali deluje. Verjetno ni potrebno poudariti, da je pri tem lahko policistu na našem telefonu na razpolago tudi kakšen osebno občutljiv podatek, kar je ravno tako protiustavno.

Skrbijo nas lahko tudi zagovori predstavnikov vlade pri opravičevanju pogojevanja uporabe aplikacije, saj kažejo na popolno nerazumevanje ali ignoriranje pravnega reda.[2] Takšno početje lahko razumemo tudi kot poskus ustvarjanja bolj ohlapnih pravnih okvirjev, kjer bodo osnovna pravna načela nadomeščena z arbitrarnimi odločitvami vlade.

V pogojih epidemije ali drugih izrednih razmerah vlada s takšnim početjem ustvarja široko stanje protipravnosti, ki ga sodišča ne morejo sproti sanirati.

Epidemija ne sme biti povod za kršenje pravnega reda. Ustavno sodišče je spomladi jasno sporočilo vladi, da mora vse ukrepe, ki jih sprejema, strokovno utemeljiti in tedensko preverjati njihovo utemeljenost. Iz podatkov, ki jih je objavil spletni medij Necenzurirano in temeljijo na zapisnikih Strokovne skupine za obvladovanje Covid-19, je razvidno, da vlada ni upoštevala sodbe Ustavnega sodišča in svojih ukrepov ni preverjala, niti utemeljevala na strokovnih izhodiščih.[3]

To pod vprašaj postavlja številne ukrepe predvsem njihovo dejansko smiselnost in učinkovitost kot tudi sorazmernost. Omejevanje gibanja ljudi tam in takrat, kjer to ni potrebno, celo uvajanje policijske ure, zapovedovanje nošenja mask na prostem, tudi tam, kjer ni velike koncentracije ljudi, in podobno pomeni nedopustno poseganje v človekove pravice in povzročitev nepotrebne škode, ki bi se ji lahko izognili. Vladni govorec za Covid-19 Jelko Kacin je celo javno izjavil: “Ne misliti, da je stroka odločila o tem, da bomo nosili maske.”[4] Takšna izjava je v posmeh sodbi Ustavnega sodišča.

Zapoved obvezne uporabe aplikacije #OstaniZdrav pri prehajanju občinskih meja je le eden od simptomov, ki kažejo, kako vlada razume spoštovanje pravnega reda. Zamenjave direktorjev kulturnih institucij, kjer vlada s spreminjanjem ustanovnih aktov prireja pogoje za zaposlitev in s tem omogoča zaposlitev ljudi, ki drugače ne bi izpolnjevali pogojev, je še en tak primer. Podobno se dogaja tudi v Nacionalnem preiskovalnem uradu Policije Slovenije.

Predlog zakona o RTV, ki predvideva velik upad sredstev RTV, pa ogroža obstoj njenih osnovnih funkcij, kar je prav tako v nasprotju s preteklimi sodbami Ustavnega sodišča. Da gre za protiustaven predlog, so priznali kar njegovi snovalci na Ministrstvu za kulturo: prt.si/MKneustavnost (zahteva št. 5)

Gre za prakso vlade, ki zakone pripravlja, uporablja in tolmači v nasprotju s pravnim redom tudi zato, da bi ustregla političnim elitam: prt.si/kvazielite

Vlada je kot enega od ukrepov zapovedala tudi obvezno nošenje mask na prostem. V zadnjem odloku je ta ukrep popravila, saj se po besedah takratnega ministra za zdravje Gantarja ukrep ni pokazal kot učinkovit v boju zoper epidemijo. Ukrep, katerega namen naj bi bil preprečevanje prenosa okužb med ljudmi, je policija tolmačila na način, da je kaznovala ljudi, ki so na prostem želeli nekaj pojesti, čeprav v njihovi bližini ni bilo drugih ljudi in s svojim početjem niso ogrožali nikogar. Skrbi nas lahko vladno toleriranje črkobralstva pravnih aktov s strani uradnih oseb, policistov in inšpektorjev, ter dovoljevanje kaznovanja ljudi tudi, ko ti dejansko ne ogrožajo nikogar. Po drugi strani se predstavnikom vlade in ljudem blizu politike ni zgodilo nič kljub temu, da so mnogi kršili predpise na očeh celotne javnosti.

Zelo nas lahko skrbi represija, ki jo po navodilih vlade izvaja policija nad mirnimi protestniki. Izražanje javnega mnenja in protestiranje spadata med osnovne pravice in temelje demokracije. Drakonske kazni za prekrške, ki jih je vlada predpisala v enem od zadnjih zakonov, imajo osnovni namen ustrahovanja in odvračanja ljudi od javnega kritiziranja njenega delovanja. Gre za zlorabo epidemije v politične namene.

Mednarodna neprofitna organizacija CIVICUS je med deseterico držav, v katerih so se v preteklem letu najbolj zmanjšale svoboščine civilne družbe in svoboda medijev, kot edino evropsko državo uvrstila Slovenijo. Pri tem izrecno poudarjajo, da se je to v največji meri zgodilo v času vlade Janeza Janše.[5]


  1. https://prt.si/ijzMZapp ↩︎

  2. https://prt.si/hojsverige ↩︎

  3. https://prt.si/dokumentiskupinec19 ↩︎

  4. https://prt.si/maskekacin ↩︎

  5. https://prt.si/civicus ↩︎