1 min read

Izjava Piratov glede protivladnih protestov

Pravica do protestov ni zgolj z ustavo zajamčena pravica, je nujen pogoj za delovanje demokracije. Vlada in drugi državni organi demokratičnih držav ne smejo uporabljati svoje moči za onemogočanje protestov. Ravno nasprotno!

Prisluhniti morajo vsem razumnim in legitimnim zahtevam protestnikov ter spodbujati dialog za razrešitev vzrokov, ki so pripeljali do protestov.

Življenja v demokratični državi ne urejajo zgolj politične stranke, temveč tudi civilna družba. Odgovornost tako strank na oblasti kot tudi opozicije pa je, da iščejo politične kompromise in ravnotežje med različnimi interesi, tako da se noben del družbe ne čuti zapostavljen.

Pirati spoštujemo protivladne proteste, ob tem pa se zavedamo, da kot politična stranka v njih ne moremo in ne smemo aktivno sodelovati, saj bi s tem manjšali njihovo legitimnost. Svojih članov ne omejujemo in jim ne prepovedujemo udeležbe na protestih. Z udeležbo izražajo svoja osebna prepričanja in vrednote.

Čeprav naši člani na protestih govorijo v svojem imenu in ne v imenu stranke, pa vsekakor podpiramo zahteve protestnikov, ki so v duhu načel naše stranke, spoštovanja človekovih pravic in splošnega javnega dobrega.
Za njihovo uresničitev se bomo borili z vsemi sredstvi, ki so nam na voljo.

Obsojamo poskuse ustrahovanja protestnikov s kriminaliziranjem njihovih legitimnih dejanj. Svobodno in javno izražanje stališč je temeljna pravica vsakega človeka, dokler so ta stališča v mejah zakonitega in dostojnega. Zloraba Zakona o javnem redu in miru za kaznovanje protestnikov, ki s pisanjem s kredo po cestah in pločnikih izražajo svoja legitimna stališča, je nedopustna.

Protest sam po sebi ni motenje javnega reda in miru, kaznovati pisanje s kredo po cesti in pločniku kot grafitiranje pa bi bilo smešno, če ne bi bil namen take obravnave zaskrbljujoč poskus utišanja ljudi. Od policistov pričakujemo, da bodo svoje delo opravljali zakonito, strpno in s spoštovanjem z Ustavo zagotovljenih pravic.

Vlado Republike Slovenije pozivamo, da čim prej začne dialog s protestniki. Prav tako pričakujemo od posameznikov, ki jim funkcije to omogočajo, da se vzdržijo vseh dejanj, s katerimi bi še dodatno zaostrovali nastalo situacijo. Ob tem jih tudi prosimo, da imajo do protestnikov spoštljiv odnos.