1 min read

36 % zdravnikov razmišlja o opustitvi poklica

36 % zdravnikov razmišlja o opustitvi poklica

V sklopu mednarodne raziskave, ki jo je opravilo podjetje Mediately, je slednje ugotovilo, da več kot tretjina slovenskih zdravnikov razmišlja o opustitvi zdravniškega poklica.¹

Izsledki raziskave nakazujejo, da so delovni pogoji za zdravnike v Sloveniji slabši kot v drugih evropskih držav, ki so bile vključene v raziskavo. Osrednja težava, ki so jo izpostavili v raziskavo vključeni zdravniki (večinoma gre za družinske zdravnike), naj bi bila preobremenjenost.

Politično odgovornost za nastalo stanje nosijo občinski sveti, ki odločajo o imenovanju vodstev zdravstvenih domov. Na lokalni oblasti sloni tudi odločitev, v kolikšni meri bo občina dodatno podprla zdravstvene domove, npr. z zagotavljanjem stanovanj za zdravnike, s kadrovskimi štipendijami in podobno.

Nedavno smo objavili številna pričevanja o znašanju nad zaposlenimi v Zdravstvenem domu Ljubljana (ZDL): prt.si/zdLJanek

Županu Zoranu Jankoviću in njegovi koaliciji v mestnem svetu se porazni rezultati vodstva Zdravstvenega doma Ljubljana ne zdijo problematični, še več – na seji mestnega sveta v ponedeljek, 27. 2. 2023, bodo mestni svetniki odločali celo o podelitvi nagrade za delovno uspešnost vodstvu ZDL.

Da lahko vodstva zdravstvenih domov z zaposlenimi počno, kar želijo, brez kakršnihkoli posledic, je nesprejemljivo. Politična zaščita zlorabiteljev se mora končati, v nasprotnem primeru bomo ostali brez zdravnikov.

¹ prt.si/razdruzmed