1 min read

Ob svetovnem dnevu varne rabe interneta

Ob svetovnem dnevu varne rabe interneta

Naj bo raba spleta varna!

Pred dvajsetimi leti velika večina Slovencev ni imela nikakršnih izkušenj z rabo interneta. Danes je internet inherenten del naših življenj.

Tako kot vse druge zadeve, ki pomembno vplivajo na naša življenja, tudi internet nima le pozitivnih strani. Na uporabnike prežijo številne nevarnosti, med te sodijo npr. internetno ustrahovanje in psihično nasilje, dezinformacije, kraja identitete …

Pirati se z internetnimi politikami ukvarjamo vse od nastanka stranke. Ključna dilema tovrstnih politik je v iskanju razmerja med nujno potrebnimi regulacijami in ohranjanjem svobode na internetu.

Boljše ozaveščanje je zagotovo med ključnimi ukrepi za preprečevanje škode uporabnikom. Začeti bi morali že v šoli in otroke naučiti, kako se prepozna lažne novice ter kako ukrepati v primerih ustrahovanja ali kadar izkusijo psihološko nasilje.

Seveda se ne bi smeli ustaviti samo pri otrocih, ozaveščati je potrebno vsakogar. Več ko se bo govorilo o potencialnih nevarnostih, manjša bo njihova škoda.

Med večjimi nevarnostmi za uporabnike interneta pa so tudi številni predlogi Evropske komisije, ki stremijo k nadzoru nad vso zasebno elektronsko komunikacijo (Chatcontrol) ter h krepitvi vloge Interpola na podobno raven, kot jo ima v Združenih državah NSA.

Evropski odločevalci se pogosto zatekajo k represivnim ukrepom, ki omejujejo svobodo na internetu ter ogrožajo zasebnost uporabnikov. Evropa potrebuje politike, ki bodo razumeli, kako se spopasti z izzivi digitalne dobe. Evropa potrebuje Pirate.