1 min read

Mestni svetniki Svobode in Zorana Jankovića preprečili sejo o kanalu C0

Mestni svetniki Svobode in Zorana Jankovića preprečili sejo o kanalu C0

Mestni svetniki Gibanja Svoboda in Liste Zorana Jankovića, ki v Ljubljani tvorijo koalicijsko večino, so danes obstruirali in tako preprečili sejo, sklicano na temo gradnje kanala C0.¹

Kanal C0 je projekt, ki ga zaznamujejo številne nepravilnosti in bo, v kolikor bo izgrajen do konca, predstavljal trajno grožnjo kakovosti podtalnice v Ljubljani.

C0 je načrtovan povezovalni kanal, ki naj bi povezoval kanalizacijski sistem občin Medvod in Vodice s sistemom v Ljubljani.² Predvidena trasa kanala, dolga okrog 9 kilometrov, poteka skozi ožje vodovarstveno območje, neposredno nad vodonosnikom, ki napaja vodarno Kleče, največji vir pitne vode v Ljubljani.³

Občina se je uspela izogniti postopku presojanja vplivov projekta na okolje tako, da je gradbena dovoljenja pridobivala za posamezne odseke kanala. Posamezni odseki se tako smatrajo kot nezahtevni objekti in presoja zanje ni potrebna.

Tako absurdna interpretacija okoljevarstvene in gradbene zakonodaje je možna le ob zatiskanju oči vseh vpletenih institucij.

Potrebno bi bilo opraviti najmanj osnovno presojo vplivov projekta na okolje in možnih scenarijev (potres ali poplava), ki bi pokazali, kolikšno škodo kakovosti podtalnice bi morebiten zlom cevi povzročil.

Prepričani smo, da bi se po opravljeni presoji alternative, npr. nadgradnja čistilne naprave Brod, izkazale za mnogo manj škodljive za okolje in zdravje ljudi.

O tem projektu se v mestnem svetu v Ljubljani tudi v tem mandatu očitno ne bo smelo razpravljati. Morebitna grožnja kakovosti pitne vode več kot 315.000 prebivalcev, priključenih na ljubljanski vodovod, ne zanima niti svetnikov Gibanja Svoboda, ki so znova pokazali, da bodo v tem mandatu v mestnem svetu le podaljšek glasovalnega stroja Zorana Jankovića.

¹ https://prt.si/mizmol
² https://prt.si/c0mol
³ https://prt.si/vodaLJ