1 min read

Zaustavitev jedrske elektrarne ni razlog za paniko!

Zaustavitev jedrske elektrarne
ni razlog za paniko!

Jedrska elektrarna Krško se je preventivno ustavila zaradi zaznanega puščanja znotraj primarnega sistema.

Protijedrski aktivisti in nekateri mediji iz zgodbe že delajo kampanjo širjenja strahu, ki pa je povsem neutemeljena.

Jedrska elektrarna je kompleksen objekt, ki ga sestavljajo kilometri cevi, jeklene posode, turbine, gorivni elementi, kondenzatorji in številne druge komponente, ki so podrobno opisane na spletni strani NEK: prt.si/deloNEK

Kot v vsakem drugem stroju, tudi pri komponentah jedrskih reaktorjev sčasoma pride do obrabe. Elektrarno je zato potrebno sproti servisirati in izvesti menjavo delov, ki so preveč dotrajani. Večino vzdrževalnih del se opravi med remonti, ko se elektrarno zaradi menjave goriva vsakih 16 mesecev zaustavi. Ko NEK zaradi remonta stoji, se vklopi rezerva, to je Termoelektrarna Brestanica.

Elektrarna je hkrati prepredena z različnimi senzorji, ki zaznavajo, ali pri njenem delovanju prihaja do kakršnihkoli odstopanj.

Ker so varnostni standardi, ki veljajo za jedrske objekte, izredno visoki, se mora elektrarna včasih že ob izredno majhnih mehanskih okvarah upočasniti ali celo ustaviti.

Vir trenutnega puščanja se nahaja v primarnem, torej jedrskem delu elektrarne, ki se nahaja znotraj zadrževalnega hrama (velikanski bunker, ki NEK daje značilno obliko).¹ Ko reaktor obratuje se v zadrževalni hram zaradi radioaktivnosti ne sme pošiljati osebja, zato je potrebno za identifikacijo vira puščanja in njegovo morebitno odpravljanje elektrarno zaustaviti.

Količina puščanja je manjša od tehničnih specifikacij, ki dovoljujejo puščanje. Ker pa je vir za zdaj še neznan, tudi ni znano, ali gre za zadevo, potrebno takojšnjega popravila ali pa lahko počaka do naslednjega remonta.

V vsakem primeru pa gre pri tovrstnih zaustavitvah za normalno obratovanje jedrske elektrarne, ki deluje pod najstrožjimi varnostnimi regulacijami. S preventivnim zaustavljanjem ni nič narobe, saj delavci v elektrarni s takšnimi posegi skrbijo, da elektrarna obratuje varno.

NEK varno obratuje že več kot 40 let, a elektrarno bo zaradi njene starosti sčasoma potrebno obsežneje servisirati, torej tudi zunaj časa remonta. Tudi zaradi tega je potrebno zgraditi drugi blok jedrske elektrarne, ki bo zagotavljal večjo stabilnost omrežja in nižjo ceno energije.

¹ prt.si/nekleak