1 min read

Evropska unija zaostruje zgrešeno energetsko politiko

Evropska unija zaostruje 
zgrešeno energetsko politiko

Evropski svet je sprejel novo direktivo o obnovljivih virih energije. Države Evropske Unije bodo do leta 2030 morale povečati količino obnovljivih virov energije do te mere, da bodo ti zagotavljali 42,5 % končne porabe energije.¹

Evropska unija s tem le še zaostruje svojo zgrešeno energetsko politiko, ki prioritizira obnovljive vire energije (OVE) nad vsemi ostalimi energetskimi tehnologijami, ne glede na količino izpustov CO2.

Številni energetski strokovnjaki že vrsto let opozarjajo, da je energetska politika EU nespametna in tudi nevarna.²

Učinkovitost obnovljivih virov je odvisna od naravnih danosti posameznih držav, velik del EU je slabo prevetren in ima slabo lego za sončne elektrarne.

Vetrnice in sončne elektrarne se pogosto gradi zaradi subvencij, ne zaradi njihovega izkoristka. Ogromne investicije v obnovljive vire energije so v državah s slabim vremenskim potencialom pogosto zgolj požiralniki za javna sredstva.

Hkrati so države s slabšo proizvodnjo OVE primorane kupovati viške energije iz drugih držav, ali pa plačevati kazni, kljub okolju prijaznejši produkciji električne energije, ki jim jo zagotavljajo jedrske elektrarne.

Dodatna težava za okolje je spodbujanje sežiganja biomase, ki se jo v skladu s Kjotskim protokolom smatra za obnovljiv vir energije.

Količina lesa, ki jo je potrebno vsako leto zažgati za dosego zastavljenih ciljev OVE marsikje presega mejo vzdržnega. EU namreč uvozi okrog 30 % biomase namenjene proizvodnji energije.³ Ta trend se bo zaradi nove direktive le še zaostroval.

Cilj EU bi moral biti znižanje izpustov CO2, s čimer bi se države članice spodbudilo k izgradnji tistih tipov elektrarn, ki so pri doseganju tega cilja najbolj učinkovite.

Državam, ki nimajo optimalnih pogojev za izkoriščanje energije vetra in sonca bi s tem omogočili dostop do ugodnih financ za izgradnjo novih jedrskih elektrarn.

Nadaljnje ignoriranje jedrske energije v energetskih politikah EU bo povišalo ceno energije, povečala se bo uvozna odvisnost plina in biomase, medtem ko se izpusti CO2 ne bodo znižali z zadostno hitrostjo.

¹ prt.si/reneeuc

² prt.si/nizkoo

³ prt.si/biomaseu