1 min read

Župani so najpogostejši kršitelji integritete

Župani so najpogostejši kršitelji integritete

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) integriteto definira kot "celovitost, skladnost, pristnost, poštenost, verodostojnost" delovanja organizacij in posameznikov.

KPK smatra ukrepe za krepitev integritete javnih funkcionarjev in organizacij kot ključno orodje v boju proti korupciji.

Sistem lokalne samouprave ne pozna varovalk, ki bi v praksi omogočale omejevanje spornih praks, kot so korupcija in zlorabe oblasti. Tako ni presenetljivo, da je med kršitelji integritete med javnimi funkcionarji največ županov.¹

Omejitev mandatov je nujen ukrep za zmanjševanje obsega zlorabe oblasti na lokalnem nivoju.

Radio Slovenija o integriteti: prt.si/RSinteg (od 12:00 naprej)

¹ prt.si/odlocbekpk