2 min read

Zgrešena koronska politika trenutne vlade

Zgrešena koronska politika trenutne vlade

Načrt za širitev pogoja PCT na praktično vso javno življenje je nov odraz zgrešene koronske politike trenutne vlade, ki ignorira znanost in z zgolj političnimi odločitvami pogosto krši pravice državljanov.

Vlada vse od začetka svojega mandata izrablja epidemijo za politični boj, posledice takšnega upravljanja pa smo lahko videli lansko jesen in zimo. Vlada, ki deluje na tako nedemokratičen in nestrokoven način, je neučinkovita.

Strategija in promocija cepljenja sta bili porazni, hkrati pa kljub večmilijardnemu zadolževanju in visokemu proračunskemu primanjkljaju državne institucije niso bile zmožne reorganizirati in okrepiti zdravstva, ter izvesti druge ukrepe, ki bi doprinesli k lažjemu spopadanju z epidemijo.[1]

Novi odlok o množični uporabi sistema PCT zaradi odsotnosti brezplačnega testiranja necepljenim močno zaostruje in otežuje dostop do nekaterih storitev, ki so za ljudi življenjskega pomena, med drugim zdravstva, javnega prevoza in dostopa do energentov.[2]

Tak pristop je v celoti zgrešen, saj ne bo nikogar od tistih, ki se nočejo cepiti, prepričal v cepljenje, niti ne bo okrepil zaščite pred okužbo, ali kako drugače prispeval k zamejitvi novega vala epidemije, saj prenašanje virusa s strani cepljenih oseb ostaja nerešeno.[3] Edina smiselna pot s trenutno stopnjo precepljenosti je široko dostopno, časovno nezamudno in brezplačno testiranje za vse.

Novi ukrepi nalagajo breme epidemije gospodarstvu, ki bo predvsem v storitvenih panogah prisiljeno v zapiranje, saj jim država ne bo dolžna povrniti stroškov, ker vlada ni razglasila epidemije. Gre za še en primer neodgovornega in ignorantskega odnosa vlade do ljudi in gospodarstva, še zlasti malih podjetnikov.

Uradna komunikacija vlade obenem zaostruje družbeni razkol s ščuvanjem ljudi, enih proti drugim – cepljenih proti necepljenim.[4] Delavci, na katere se preverjanje pogoja PCT nanaša, so podvrženi vse hujšim verbalnim in fizičnim napadom, kar se s takšno politiko in komunikacijo lahko samo še zaostri.[5]

Slovenija potrebuje temeljito reformo delovanja pravne države, saj ta ni zmožna zagotoviti osnovne pravne varnosti državljanom, ali pravočasno zaustaviti tako grobih in nedemokratično sprejetih posegov v njihove temeljne pravice.

Potreben je tudi nov Zakon o nalezljivih boleznih, saj obstoječi ni v skladu z ustavo in osnovnimi demokratičnimi standardi: prt.si/noviZNB


  1. https://prt.si/testiranje ↩︎

  2. https://prt.si/pctodlok ↩︎

  3. https://prt.si/cepprenos ↩︎

  4. https://prt.si/krek4 ↩︎

  5. https://prt.si/pozigtestcen ↩︎