1 min read

Proti uvajanju družbe nadzora!

Proti uvajanju družbe nadzora!

Ministrstvo za notranje zadeve poskuša policiji pooblastila razširiti do te mere, da bo ta za opravljanje svojih nalog lahko izvajala splošni nadzor nad prebivalstvom tudi z rabo biometričnih ukrepov.[1]

Novi zakon o nalogah in pooblastilih policije bi, v kolikor bi v predlagani obliki bil sprejet, odprl široko polje možnih zlorab in postavil nevaren presedan za podobne zakone, ki bodo družbo postopoma transformirali v družbo nadzora.

Takšni zakoni se bodo v prihodnosti še naprej pojavljali, saj imajo osebni podatki veliko vrednost za kogarkoli, ki poskuša z ljudmi manipulirati, naj si bodo to podjetja prek oglaševalskih kampanj ali represivni organi države.

Ustrezne varovalke, s katerimi bi zagotovili, da osebne karakteristike ljudi pri takšnih ukrepih ne bodo izrabljene v njihovo škodo, ne obstajajo. Raba orodij splošnega biometričnega nadzora bi morala biti zaradi tega popolnoma prepovedana.

Na tako grozovito kratenje osebnih svoboščin ne pristajamo, v kolikor vlada ne prisluhne opozorilom varuha človekovih pravic in Informacijske pooblaščenke[2], se bomo zakonu zoperstavili z vsemi sredstvi.

Vse državljane pozivamo tudi k podpisu pobude za prepoved biometričnih metod splošnega nadzora na nivoju celotne Evropske unije: prt.si/bio


  1. https://prt.si/druzbnadzor ↩︎

  2. https://prt.si/IPvaruh ↩︎