1 min read

Zgodovinska podpora jedrski energiji na podnebnem vrhu COP28

Zgodovinska podpora jedrski energiji na podnebnem vrhu COP28

22 držav je na podnebnem vrhu COP28 podprlo deklaracijo o potrojitvi jedrskih kapacitet do leta 2050; med podpisnicami je tudi Slovenija.¹

Če bodo države podpisnice spoštovale dane zaveze, bo to prineslo velikanske premike za jedrsko industrijo. Pričakujemo lahko, da se bodo nove jedrske elektrarne zaradi množičnosti gradile hitreje in ugodneje, tako kot v času, ko je bila zgrajena Jedrska elektrarna Krško.

V praksi bi ta zaveza pomenila med 600 in 700 novih jedrskih reaktorjev, ki bi jih bilo potrebno zgraditi v naslednjih 26 letih. Trenutno se po svetu gradi 60 novih jedrskih reaktorjev, v načrtovanju pa jih je dodatnih 110.²

Z jedrsko energijo bomo podnebne cilje dosegli hitreje in ugodneje, kot če jo iz zelenega prehoda izključimo.

¹ prt.si/nuc50

² prt.si/newnuc