1 min read

Vodstvo ZD Ljubljana zahteva nagrado za delovno uspešnost!

Vodstvo ZD Ljubljana zahteva nagrado za delovno uspešnost!

Višek arogance in predrznosti! Vodstvo Zdravstvenega doma Ljubljana mestnemu svetu predlaga, da jim odobri nagrado za uspešno delo.

Ob pregledu gradiva 2. seje ljubljanskega mestnega sveta nas je pod 7. točko negativno presenetil predlog, da se vodstvu Zdravstvenega doma Ljubljana izplača dodatek k plači za delovno uspešnost.

Predlog sklepa predvideva najvišjo možno plačilo delovne uspešnosti, ki jo dopušča zakon o sistemu plač v javnem sektorju, to je 5 % osnovne letne plače posameznega funkcionarja.

Vodstvo je del svoje zahteve po izplačilu delovne uspešnosti utemeljilo na domnevno visokem zadovoljstvu zaposlenih in uporabnikov storitev, del zahteve pa so utemeljili na "uspešno" opravljeni optimizaciji poslovnih procesov in racionalizaciji delovnih nalog ter na razvojni naravnanosti zavoda.¹

Vodstvo ZD Ljubljana si tovrstne nagrade nikakor ne zasluži, njihova zahteva je v tem trenutku skrajno neprimerna in tudi dokazljivo neutemeljena:

➡️ Največji pokazatelj velikih sistemskih pomanjkljivosti zavoda je zagotovo množično odhajanje zdravnikov in drugega kadra iz ZD Ljubljana. Med leti 2019 in 2022 je z delom prenehalo kar 59 družinskih zdravnikov!²

➡️ Številne anekdote, zbrane na Ministrstvu za zdravje, prav tako kažejo na naraščajoče nezadovoljstvo z vodstvom in organizacijo ZD Ljubljana, tako s strani pacientov kot tudi s strani zaposlenih.

➡️ Programska oprema, ki jo ZD Ljubljana uporablja, je izredno počasna in zaposlenim otežuje delo.³

➡️ Telefonski centri so nedostopni uporabnikom in se izredno slabo odzivajo na klice.⁴

Iz vseh nabranih informacij je jasno, da si vodstvo ZD Ljubljana ne zasluži nikakršne nagrade za uspešnost.

Do anekdot, ki jasno kažejo na porazno stanje vodenja ZD Ljubljana, je dostop mogoč na povezavi: prt.si/zdLJanek

¹ https://prt.si/2sejmol

² https://prt.si/59druzdr

³ https://prt.si/zdravsoft

prt.si/telefZD