1 min read

Zavrnimo avstrijsko protijedrsko propagando!

Zavrnimo avstrijsko protijedrsko propagando!

Protesti avstrijske politike proti gradnji drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK2) so neutemeljena propaganda.

Koroški deželni glavar Peter Keiser je napovedal uraden protest zoper gradnjo JEK2 pri vrhu slovenske politike. Projekt je označil za "neodgovorno ravnanje Slovenije".¹

Tovrstni pritiski s strani avstrijske politike niso nič novega. Avstrijski politiki poskušajo ustaviti številne jedrske projekte v EU; na udaru so zlasti države, ki mejijo na Avstrijo.

Pritiske iz Avstrije zoper JEK2 bi slovenski politični vrh moral ostro zavrniti. Mednarodne regulacije sosednjim državam ne omogočajo blokade jedrskih projektov. Tožbe, ki jih Avstrijci vlagajo zoper druge države zaradi jedrske energije, pa eno za drugo izgubljajo.²

Naš politični vrh bi se morali ostro odzvati tudi na propagando avstrijskih politikov saj ta vsebuje elemente nacionalizma.

Avstrijski mediji in politika širijo propagando, da se je Jedrsko elektrarno Krško gradilo "po južnjaško", ter le-ta ni tako varna, kot vodstvo elektrarne in mednarodni regulatorji zagotavljajo.

Potresna ogroženost NEK je velika izmišljotina.

➡️ Jedrska elektrarna Krško je grajena tako, da bi lahko prenesla najmočnejši potres zabeležen na območju Krškega s povratno dobo 10.000 let.³

➡️ Poleg konstrukcije samega jedrskega dela elektrarne dodatno varnost zagotavlja enotna železobetonska plošča, na kateri stojijo vsi objekti, ki tvorijo NEK.

➡️ Tovrstna gradnja je v jedrski industriji redka, zato je NEK ena izmed najvarnejših elektrarn na svetu.

➡️ Podoben Westinghousov jedrski reaktor v elektrarni North Anna v ZDA je stresel veliko močnejši potres kot pričakovano za to lokacijo. Elektrarna je potres prenesla brez poškodb.⁴

Drugi blok Jedrske elektrarne Krško je izrednega pomena za zmanjšanje energetske odvisnosti Slovenije. Pritiske iz sosednjih držav zoper JEK2, ki se bodo sčasoma še povečevali, bo potrebno ustrezno naslavljati.

Trenutna situacija je test pripravljenosti braniti ugled jedrske stroke in zaščititi nacionalni interes na področju energetike s strani naše vlade.

¹ prt.si/keiserjek2

² prt.si/tozbaAT

³ prt.si/nekpotr

prt.si/nAnna