1 min read

Zamolčana korupcijska tveganja pri zelenem prehodu

Zamolčana korupcijska tveganja pri zelenem prehodu

Portugalsko pretresa korupcijski škandal, zaradi preiskave vpletenosti v korupcijo pri projektih pridobivanja litija in zelenega vodika, je odstopil predsednik vlade. Državo čakajo predčasne volitve.¹

Eno izmed največjih zavajanj snovalcev zelenega prehoda so trditve o domnevni imunosti "zelenih" projektov na korupcijo. Razpršenost investicij naj bi tehnologije, na katere stavi zeleni dogovor, že same po sebi zavarovala pred morebitno korupcijo.

To je pogosto tudi utemeljitev zakaj evropska energetska politika diskriminira jedrsko energijo, ki je s svojimi velikimi elektrarnami videna kot popolno nasprotje razpršenim sončnim in vetrnim elektrarnam ter baterijam za napajanje domov in avtomobilov.

Pri izvajanju zelo velikega števila manjših projektov, je z vidika korupcijskih tveganj težaven predvsem nadzor nad smotrnostjo porabe javnih sredstev. Projekti trčijo tudi na specifike lokalne politike in prostorskega umeščanja, s tem pa se širi nabor potencialnih napak v uradnih postopkih.

Če so korupcijska tveganja razpršena v množici manjših projektov, to še ne pomeni, da do korupcije ne bo prišlo. Možnost za dejansko realizacijo korupcije pri projektih OVE je za države s slabimi varovalkami zoper korupcijo, višja, kot bi bila pri projektih novih jedrskih elektrarn, ki jih nadzirajo ne le nacionalne temveč tudi mednarodne institucije.

Pri javni razpravi o gradnji drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK2), nasprotniki nove jedrske elektrarne pogosto izpostavljajo korupcijska tveganja, ki jih vidijo pri tako velikem energetskem projektu. A pri jedrskih elektrarnah se lahko učimo iz tujine in s pametnimi ukrepi preprečimo morebitne podražitve.

Pri obnovljivih virih energije, ki jih nasprotniki JEK2 navajajo kot alternativo, pa so prakse šikaniranja lokalnih skupnosti, zaobhajanja prostorske in naravovarstvene zakonodaje, goljufanja pri dodeljevanju subvencij in nesmotrnega postavljanja elektrarn za voljo pridobivanja subvencij, integralen del te industrije.²

Teh težav država ne poskuša odpraviti ampak jih z novimi energetskimi zakoni celo zaostruje.

¹ prt.si/ptkor

² prt.si/zrtvet