1 min read

Zakaj glasovati PROTI zakonu o vladi?

Zakaj glasovati PROTI zakonu o vladi?

Spremembe Zakona o vladi predvidevajo razčlenitev Ministrstva za okolje in prostor (MOP) na dva dela;

➡️ Prostorski del bo skupaj z rudarstvom tvoril novo Ministrstvo za naravne vire in prostor.

➡️ Okoljski del, ki ga tvorijo institucije, ki opravljajo presoje vplivov gradbenih projektov na okolje, bo združen z energetiko v novo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Združitvi izvajanja okoljskih presoj in energetike najbolj oporekajo naravovarstvene organizacija, večina njih je sodelovala tudi pri referendumu o vodah in smo jim takrat zaupali.¹

Ne vlada in ne poslanci državnega zbora se na pomisleke, ki so jih izpostavili naravovarstveniki, niso resno odzvali, z izjemo nekaj načelnih obljub, ki pa nikakor ne zadoščajo.

Razumevanje škodljivih vplivov zakona o vladi na naravo in okolje zahteva poznavanje procesov, ki jih je doslej opravljal MOP:

Ko želijo investitorji zgraditi energetski objekt na določenem področju, potrebujejo za to okoljevarstveno dovoljenje, brez tega dovoljenja gradnja ni mogoča.

Apetiti energetike po gradnji novih elektrarn na zaščitenih področjih narave so veliki.

Predsednik vlade, ki sam prihaja iz vrst energetike, je že napovedal gradnjo večjih solarnih parkov, pričakovati gre tudi ponovne načrte za gradnjo hidroelektrarn na Muri in srednji Savi ter vetrnic na Primorskem. Večinoma gre za projekte, ki jim stroka oporeka ravno zaradi pretirane škode naravi.

Nov minister za skupen resor energetike in okolja bo imel moč zoper strokovne službe vršiti različne oblike pritiskov, sčasoma pa se lahko strokovnjake, ki so smatrani kot moteči, povsem umakne in sporne projekte na koncu tudi izvede.

Potencial za uničevanje narave na račun nekontrolirane gradnje novih elektrarn bo ogromen in za energetiko preveč mamljiv, da bi se mu uprla.

Spremembe zakona o vladi bodo zagotovo znižale naravovarstvene standarde. Vlada bi morala predstaviti konkretne predpise, s katerimi namerava okrepiti varstvo narave in preprečiti, da se na zaščitenih področjih ne bo gradilo, ker tega ni storila, tudi novele zakona o vladi ne moremo podpreti.²

¹ prt.si/dpr9

² prt.si/dprs8