1 min read

Izid referendumov naj bo vladi v poduk

Izid referendumov naj bo vladi v poduk

Končana je že 5. volilna nedelja v letošnjem letu, s pričakovano izredno nizko volilno udeležbo.

Tri novele, ki jih je predlagala nova vlada, o zakonih o dolgotrajni oskrbi, RTV in vladi, so prestale odločitev volivcev.¹

Vladi naj referendumski rezultat služi tudi kot opozorilo – referendum o noveli zakona o vladi je imel veliko tesnejši izid od drugih dveh referendumov.

Skoraj desetina volivcev se je odločila, da ne bo glasovala v smeri črno-bele delitve 3 x ZA ali 3 x PROTI, temveč so ubrali drugačno pot. Takšen rezultat je presenetljiv tudi v luči dejstva, da med registriranimi organizatorji referendumske kampanje ni bilo organizacij, ki bi resneje promovirale, da se za katero izmed referendumskih vprašanj obkroži drugače kot za ostali dve.

Zaradi združitve energetike in izvajanja okoljskih presoj v eno ministrstvo se bo povečala nevarnost, da bomo v prihodnjih letih na račun energetskih projektov, vetrnih, sončnih in hidroelektrarn izgubili velik del narave.²

Vlada ima možnost, da morebitno škodo popravi, še preden ta nastane, npr. s sprejemom novih pravil o izvajanju okoljskih presoj, z rednim izvajanjem monitoringov živalskih in rastlinskih vrst ter drugimi ukrepi.³

Referendumski rezultat naj bo vladi v poduk, da posamezni škodljivi energetski projekti, ki bi se jih morebiti lotili, ne bodo imeli tako širokega odobravanja javnosti, kot ga imajo nekatere druge politike.

¹ prt.si/ref3

² prt.si/dprs8 ³ prt.si/nadzroko