1 min read

Zahtevajmo zaščito naše zasebnosti

Predstavniki ljudstva imajo odgovornost ščititi naše temeljne pravice, med katere spada tudi pravica do zasebnosti, ki jo predlog resolucije Sveta EU o enkripciji neposredno ogroža!

Enkripcija je osnova moderne digitalne družbe. Predlogi, kot je ta, ki stremijo k spodkopavanju enkripcije, so škodljivi in absolutno morajo biti zavrnjeni.

Pozivamo VAS, uporabnike interneta; kontaktirajte Stalno predstavništvo Slovenije pri Evropski uniji, preden bo prepozno!

<a href="mailto:slomission.eu@gov.si?&cc=gp.mnz@gov.si&subject=Zahtevam zaščito svoje zasebnosti!&body=Spoštovani,%0D%0A%0D%0Apišem Vam, ker želim izraziti svojo globoko zaskrbljenost nad predlogom Sveta EU o Resolucije o enkripciji[1], ki jo je objavil avstrijski ORF 3. novembra 2020.[2]%0D%0A%0D%0AOsnutek veli oblikovanje tehničnih rešitev, ki bi omogočile razbitje enkripcije zasebnih sporočil. Uravnotežena implementacija takšnih rešitev, ki naj bi se jih uporabljalo zgolj za omogočanje dostopa organom pregona v upravičenih primerih, ni možna!%0D%0A%0D%0AVzpostavitev backdoorov in generalnih ključev predstavlja trajno varnostno tveganje za vso komunikacijo; ogrožena ne bodo zgolj zasebna sporočila ljudi, temveč tudi vladne in poslovne skrivnosti, ki bodo veliko bolj izpostavljene hekerskim napadom in vohunjenju.%0D%0A%0D%0AEnkripcija ščiti in omogoča pravico svobode govora in izražanja mnenj, njeno razbitje pa predstavlja poseg v to temeljno pravico, ki jo zagotavljata tako Deklaracija o človekovih pravicah kot tudi Ustava Republike Slovenije.%0D%0A%0D%0AVmesne poti med zagotavljanjem temeljnih pravic in digitalne varnosti ter razbijanjem enkriptirane komunikacije ni.%0D%0A%0D%0AKot predstavnike ljudstva Vas zato pozivam, da za voljo odgovornosti, ki jo imate do spoštovanja pravnega reda in varovanja pravic državljanov ter digitalne varnosti, predlagano resolucijo zavrnete.%0D%0A%0D%0AS spoštovanjem,%0D%0A%0D%0AViri: %0D%0A%0D%0A


  1. null ↩︎

  2. null ↩︎